Vältä riitaisa avioero – tee avioehto

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Parhaita tapoja välttää riitaisa avioero
  •  Avioehto apuna riitaisassa avioerossa
  • Avioehto tai sopimus avioeron varalta – mitä eroa niillä on

Avioero

Avioero tarkoittaa avioliiton virallista purkamista tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa voi hakea joko yksin tai yhdessä puolison kanssa. Avioeron yhteydessä selvitettäväksi tulee muun muassa puolisoiden omaisuus- ja velkasuhteet sekä lasten huolto- ja elatusasiat.

 On tärkeää muistaa, että avioeron hakeminen ei ole helppo tai kevyt ratkaisu. Avioliiton purkaminen voi aiheuttaa puolisolle paljon tunteita, stressiä ja taloudellisia seurauksia. Avioliiton päättymiseen kannattaa varautua ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana, kun asiat ovat hyvin ja välit sopuisat. Tällöin asiat ratkaistaan vaikean tilanteen keskellä siten, kuin niiden on haluttu neutraalista käsin menevänkin. Tämä ehkäisee riitoja avioeron hetkellä.

Lue lisää eronneen lakiasioista täältä.

Parhaita tapoja välttää riitaisa avioero

Juridisesta vinkkelistä on monia tapoja välttää riitaisa avioero. Tässä muutamia vinkkejä:

 

  1. Keskustele ennen avioliiton solmimista avioehdosta. Ota tarvittaessa juristi avuksi, joka kertoo avioehdon hyvät ja huonot puolet sekä käy läpi erilaisia vaihtoehtoja avioehdolle. Avioehto voi olla myös moderni rakkauden osoitus, lue siitä lisää täältä
  2. Tee avioehto, mikäli se juristin mielestä sopii tavoitteisiinne parhaiten. Avioehdon voi tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avioehtoa ei voi enää tehdä sen jälkeen, kun avioero on laitettu vireille.
  3. Keskustele puolisosi kanssa avioliiton aikana, miten haluaisitte, että omaisuutenne jakautuu, jos teille tulisi ero. Ottakaa tarvittaessa juristi avuksi. Laatikaa tämän keskustelun pohjalta sopimus avioeron varalle
    • Ositus laaditaan tuon sopimuksen pohjalta, joten avioeron sattuessa omaisuuden jako sujuu riidattomasti ja mutkitta
  4. Mikäli saatte lapsia, keskustelkaa, miten haluaisitte, että lasten huolto, elatus ja asuminen menee, jos teille tulisi ero. Ottakaa tarvittaessa juristi avuksi. Laatikaa tämän keskustelun pohjalta sopimus avioeron varalle tai myös kirjatkaa nämä asiat jo olemassa olevaan sopimukseen avioeron varalta.
  5. Kun avioero on laitettu vireille, tehkää / laadituttakaa ositus juristin avustuksella. Ositus on pakko tehdä avioliiton päätyttyä. Kun osituksen tekee heti avioeron jälkeen, ei se aiheuta riitaisuuksia myöhemmässä elämässä tai toisen kuollessa (jolloin osituskirjaa viimeistään kysytään), kun puolisoilla voi jo olla uusia puolisoita tai perheitä.

Mikäli kaikki nämä asiat on sovittu ja hoidettu sovussa, eivät ne aiheuta riitaisuuksia jo valmiiksi vaikean eron hetkellä.

Avioehto apuna riitaisassa avioerossa

Avioehto voi olla apuna avioerossa, sillä se määrittelee aviopuolisoiden väliset omaisuus- ja velkasuhteet avioliiton päättyessä. Avioehto voi sisältää esimerkiksi määräyksiä siitä, onko puolisoilla oikeus toisen henkilökohtaiseen omaisuuteen (esim säästöihin tai yrityksiin). Sopimuksessa avioeron varalta voi määrätä tarkkaankin siitä, miten omaisuus puolisoiden välillä jaetaan tai miten ositus suoritetaan.

Avioehdon laatiminen kannattaa tehdä aina yhdessä lakimiehen kanssa, jotta se vastaa kummankin aviopuolison tarpeita ja tavoitteita. Avioehto vaikuttaa olennaisesti myös siihen, mitä toinen puoliso saa, jos toinen puolisoista kuolisi (eikä avioliitto pääty avioeroon). Juristin kanssa on hyvä keskustella, miten asioiden halutaan menevän sekä eron että kuoleman tilanteessa.

Avioehto tai sopimus avioeron varalta – mitä eroa niillä on

Avioehto ja sopimus avioeron varalta ovat molemmat asiakirjoja, jotka voivat määritellä aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteet avioliiton päättyessä. Niillä on kuitenkin hieman erilainen merkitys.

Avioehto on aviopuolisoiden välinen sopimus, joka laaditaan ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Avioehdossa sovitaan, miten aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteet järjestetään, jos avioliitto päättyy esimerkiksi avioeroon tai toisen aviopuolison kuolemaan. Avioehto voi koskea kaikkea omaisuutta tai vain osaa siitä. Avioehdon laadinta edellyttää, että molemmat aviopuolisot ovat tietoisia sen sisällöstä ja ymmärtävät sen merkityksen. Avioehtoon tarvitaan myös molempien suostumus.

Sopimus avioeron varalta puolestaan laaditaan yleensä avioliiton aikana ja se voi sisältää erilaisia sopimuksia aviopuolisoiden välisistä asioista avioliiton päättyessä. Sopimus voi koskea esimerkiksi omaisuuden jakoa, elatusmaksuja, lasten huoltoa tai asumisjärjestelyjä. 

Tärkein ero avioehdon ja sopimuksen avioeron varalta välillä on se, että avioehto keskittyy pääasiassa siihen, mihin varallisuuteen toisella puolisolla on avio-oikeus. Sopimus avioeron varalta taas käsittelee laajemmin sitä, miten aviopuolisoiden omaisuus jaetaan ja miten muut asiat hoidetaan eron tapahduttua. 

Sekä avioehdon että sopimuksen avioeron varalta tarkoitus on ehkäistä mahdollisia riitoja ja selkeyttää aviopuolisoiden välisiä suhteita avioliiton päättyessä.

Jos avioliitto päättyy eroon muista tehdä ositus. Ositus on tehtävä aina avioliiton päätyttyä. Lue miten tekemätön ositus vaikuttaa perinnön jakautumiseen?

Tilaa juristin laatima avioehto tästä

Tilaa nyt!

Vain 200 €

Tilaa sopimus avioeron varalta

Tilaa tästä

Vain 300 €

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.