Avioehto 101: Avioliitto päättyy aina

Avioliitto päättyy aina, joko eroon tai toisen kuolemaan. Avioliiton päättyessä enemmän omistava maksaa toiselle sen verran rahaa, että puntit ovat tasan. Laskelmissa huomioidaan mm. omat säästöt, yritystoiminta sekä saadut lahjat ja perinnöt. Tätä voidaan muuttaa avioehdolla, joka voidaan nykypäivänä nähdä useastakin syystä rakkaudenosoituksena.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mitä tapahtuu, jos avioehtoa ei ole
 • Milloin avioehtoa ei kannata tehdä
 • Onko avioehto epäluottamuksen vai rakkauden osoitus
 • Pitääkö paikkansa, että jos toinen kuolee, eloonjäänyt puoliso saa puolet kuolleen omaisuudesta
 • Milloin avioehto kannattaa tehdä
 • Mitä pitää muistaa, jos avioehdon tekemistä miettii tai sen päätyy tekemään
 • Mitä asiakirjoja avioehdon lisäksi kannattaa olla

“Avioehdon tekeminen on kuin auton katsastus. Se on pakollinen hoitaa, jotta matkaa voi taittaa turvallisin mielin. Asiaan täytyy palata tasaisin väliajoin ja tarkistaa, ovatko kertyneet kilometrit aiheuttaneet korjaustarpeita.”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Perustietoa avioehdosta

Voiko avioehto olla yksipuolinen tai voiko avioehdon tehdä yksin?

 • Ei. Avioehto on puolisoiden keskinäinen sopimus (jossa sovitaan, että poiketaan lain mukaan automaattisesti tulevasta avio-oikeudesta).

Pitääkö avioehto rekisteröidä?

 • Kyllä, se rekisteröidään digi- ja väestötietovirastoon. Katso lisää tästä.

Missä avioehto säilytetään?

 • Turvallisessa paikassa. Digi- ja väestötietovirastosta saa tilattua tarvittaessa kopion rekisteröidystä avioehdosta.

Voiko avioehdon tehdä eron jälkeen?

 • Ei. Avioehto pitää tehdä ennen erohakemuksen jättämistä käräjäoikeudelle.

Onko avioehtoon pakko suostua?

 • Ei. Avioehto on puolisoiden keskinäinen sopimus, johon tarvitaan molempien suostumus.

Voiko avioehdon tehdä salaa?

 • Ei. Avioehto on aviopuolisoiden välinen sopimus, joten siihen tarvitaan molempien allekirjoitukset.

Mihin avioehto toimitetaan?

 • Avioehdot rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröinti maksaa 65 euroa ja he lähettävät avioehdon avioparille takaisin rekisteröinnin jälkeen.

Voiko avioehdon kumota?

 • Voi, molempien suostumuksella. Kumoaminen tai peruminen tehdään uudella avioehtosopimuksella, jossa asiasta sovitaan.

Haluatko laatia avioehdon?

Tee avioehto tästä!

Jopa 5 minuutissa!

Haluatko kysyä avioehdosta?

Mitä tapahtuu jos avioehtoa ei ole?

Naimisiin mentäessä sinä ja puolisosi saatte avio-oikeuden toistenne omaisuuteen. Usein tämä avio-oikeus realisoituu vasta erotilanteessa, jolloin puolisoiden avioliitto ja varallisuussuhteet puretaan osituksella. Tämä ositus on juridinen asiakirja, jossa molempien puolisoiden omista varoista vähennetään heidän velkansa. Sitten katsotaan kumpi omistaa enemmän ja hän maksaa toiselle tasausta siten, että molemmilla on yhtä paljon varallisuutta.

Esim näin:

Mari ja Matti solmivat avioliiton nuorina, eikä heillä vielä tuolloin ole juurikaan ollut varallisuutta. Vuosien saatossa puolisot ostavat yhteisen kodin, Mari innostuu sijoittamisesta, kun Matti taas käyttää tulonsa sukellus harrastukseensa. Vuosien kuluttua eteen tulee avioero ja pari laatii ositusta. Aviopuolisot eivät ole laatineet avioehtoa ennen avioliittoa tai sen aikana.

Marin omaisuus

50% yhteisestä kodista 70 000 e
Rahavarat, Säästöt ja sijoitukset 30 000 e

Marin velat

Asuntolainaa 20 000 e
Muut velat 500 e

Matin omaisuus

50% yhteisestä kodista 70 000 e
Rahavarat ja säästötili 4 000 e

Matin velat

Asuntolainaa 20 000 e
Muut velat 2 000 e

Marin varat (yht 100 000 e) miinut velat (yht 20 500 e) = 79 500 euroa.
Matin varat (yht 74 000e) miinut velat (22 000 e) = 52 000 euroa.

Koska Mari on säästänyt vuosien saatossa rahaa ja omistaa eron hetkellä enemmän kuin Matti, avio-oikeus toteutetaan siten, että Mari maksaa Matille tasausta (eli lakitermein tasinkoa), jotta molemmilla olisi osituksen jälkeen yhtä paljon rahaa. Jotta molemmilla on eron jälkeen yhtä paljon rahaa, Marin pitää maksaa Matille tasausta 13 750 euroa.

Eli:

 1. Meneekö avioerossa kaikki puoliksi?
  • Ei. Katso esimerkki osituksesta alta.
 2. Meneekö velat puoliksi avioerossa?
  • Ei, puolisoiden omasta varallisuudesta vähennetään kummankin omat velat. Tämä kuitenkin vaikuttaa tasinkoon. Katso esimerkki alta.
 3. Mikä on avio-oikeuden alaista omaisuutta?
  • Molempien puolisoiden kaikki omaisuus, ellei siitä ole avioehdossa muuta määrätty. Esimerkiksi perintönä tai lahjana saatu omaisuus voi olla myös avio-oikeudesta vapaata, jos sen antaja on määrännyt kirjallisesti lahjakirjassa tai testamentissa niin.
 4. Onko tasinko pakko maksaa?
  • On, ellei puolisot toisin yhdessä sovi. Tasingon saajalla on kuitenkin oikeus vaatia tasinko maksettavaksi.

Haluatko laatia avioehdon?

Tee avioehto tästä!

Jopa 5 minuutissa!

Haluatko kysyä avioehdosta?

Milloin avioehtoa ei kannata tehdä?

Osa ihmisistä näkee avioehdon tekemisen epäluottamuksen osoituksena, mutta avioehdon tekemättä jättämiselle voi olla muitakin syitä.

Milloin avioehto ei kannata? Riippuu puolisoiden tilanteesta, esim:

 • puolisot ajattelevat, että avioliitossa heillä on täysin yhteiset rahat ja mikäli ero tulisi, kaikki varallisuus jaettaisiin sen mukaisesti puoliksi.
 • avioliiton aikana puolisoiden tulotaso voi vaihdella. Kun toinen puoliso kartuttaa omaisuuttaan töissä ja toinen on syystä tai toisesta kotona, voi punttien ajatella tasaantuvan avio-oikeudella.

Avioliitto päättyy aina. Joko eroon tai toisen kuolemaan. Avioehto voidaankin jättää tekemättä sen vuoksi, että avio-oikeudella halutaan turvata toisen puolison toimeentuloa kuoleman yllättäessä. Avioehdon voi laatia sellaiseenkin muotoon, että avio-oikeutta ei ole erotilanteessa, mutta kuoleman tilanteessa on.

 • Tässä kannattaa muistaa, että avio-oikeuden nojalla eloonjäänyt puoliso voi saada omaisuutta vain, jos kuollut puoliso on ollut varakkaampi.
 • Avio-oikeuden nojalla siirtyvä omaisuus ei myöskään ole puolet menehtyneen omaisuudesta, vaan pelkästään tasinko (lue esimerkki osituksesta täältä ylhäältä)
 • Tämän takia puolison perintöoikeus kannattaa turvata vielä testamentilla.

Jos edellä kuvatussa esimerkissä Marin ja Matin avioliitto olisi päättynyt Marin kuolemaan, Matti olisi saanut kuolinpesästä päältäpäin yli 10 000 euron verovapaan tasauksen.

→ Avio-oikeuden säilyttäminen kuoleman varalle voi siis olla myös verotehokasta.

Epäluottamuksen vai rakkauden osoitus?

Avioehdon voi nähdä epäluottamuksen osoituksena ja niin, ettei avioliittoon mennä rahan vuoksi. Samasta syystä avioehto voi kuitenkin olla myös rakkaudenosoitus ja tämä alkaakin olla kasvava trendi. Nykyinen avioliittolaki on hyvin vanhaa perua ja sillä on ollut tarkoitus turvata pitkiä avioliittoja ja erityisesti lesken asemaa. Nykypäivänä avioliiton päättyessä avio-oikeus ja suoritettava tasaus voi olla suurikin yllätys. Yllätyksien välttämiseksi oma tilanne onkin hyvä käydä läpi juristin kanssa.

Totta vai tarua: Jos toinen kuolee, eloonjäänyt puoliso saa puolet kuolleen omaisuudesta

Huomattava osa ihmisistä on virheellisesti siinä uskossa, että kuoleman tilanteessa eloonjäänyt puoliso saa automaattisesti puolet kuolleen puolison omaisuudesta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kuten edellisissä esimerkeissä käytiin läpi, kuoleman tilanteessa eloonjäänyt puoliso voi avio-oikeuden nojalla saada korkeintaan tasausta. Tämä vaatii sen, että

 1. Eloon jäänyt puoliso omistaa vähemmän kuin kuollut puoliso
 2. Puolisoilla ei ole avioehtoa tai avioehdossa on määräys, ettei sitä sovelleta, jos avioliitto päättyy toisen kuolemaan.

→  Jotta asiat menee siten, kun on itse ajatellut tai toivonut, lakiasiat kannattaa käydä läpi juristin kanssa. Avioehdolla ja testamentilla puolison asemaa voidaan joko turvata tai rajata.

Milloin avioehto kannattaa tehdä?

Avioehto kannattaa tehdä, jos haluat varmistua siitä, että saat itse pitää kaiken nykyisen ja kartuttamasi omaisuuden. Tästä syytä esimerkiksi yritystoimintaa harjoittavan tai sitä suunnittelevan kannattaa tehdä avioehto. Jos olet tai tulet olemaan huomattavasti varakkaampi kuin toinen puoliso, avioehdolla voi varmistaa sen, että tilanne pysyy sellaisena myös eron jälkeen. Uusioperheissä avioehto on erittäin suositeltava asiakirja, jos esimerkiksi halutaan varmistaa, että varallisuus pysyy itsellä tai omilla lapsilla.

Vaikka avioliitto solmitaankin loppuelämäksi, elämä voi yllättää. Toinen puoliso voi esimerkiksi yllättäen velkaantua, jolloin osituksessa toinen voi joutua maksumieheksi. Myös suurempaa lahjaa tai perintöä saadessa avioehto on hyvä olla, jotta esimerkiksi sukumökki saadaan pidettyä täysin omassa suvussa.

Haluatko laatia avioehdon?

Haluatko kysyä avioehdosta?

Muista nämä, jos teet avioehdon!

Avioehdon tekeminen tai siihen suostuminen kesken avioliiton tai juuri ennen eroa ei ole itsestäänselvyys, joten siitä kannattaa huolehtia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. On myös hyvä muistaa, että avioehto on puolisoiden välinen sopimus ja erotilanteessa voi aina sopia, ettei avioehtoa sovelleta.

Avioehdon laatimiseen kannattaa käyttää juristia, jotta avioliiton päättyessä asiat menee varmasti juuri siten, kun olitte ajatelleetkin. Juristi osaa myös kertoa, tarvitaanko toivotun lopputuloksenne kaveriksi jotain muita juridisia asiakirjoja, sillä avioehdossa ei voi määrätä kaikesta.

Avioehtoon tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa (ei esim. sukulaisia). Jotta avioehdosta tulee lainvoimainen, se täytyy rekisteröidä Digi- ja Väestötietovirastoon.

Mitä asiakirjoja avioehdon lisäksi kannattaa olla?

Avioehdolla sovitaan avio-oikeudesta eli siitä, suoritetaanko avioliiton päättyessä tasausta vai ei. Avioehdolla voidaan määrätä myös siitä, suoritetaanko tasausta esimerkiksi erotilanteessa, mutta kuoleman tilanteessa ei.

Avioehdon paras kaveri on testamentti, koska sillä voidaan sopia koko varallisuuden jakautumisesta. Avioehto ja testamentti ovat parhaat tavat, joilla puolison asemaa voi joko turvata tai rajata.

Myös avoliitossa eroon voi varautua. Avoliitossa puolison kanssa kannattaa laadituttaa avoehto tai sopimus avoeron varalta, jossa voidaan sopia varallisuuden jakautumisesta sekä halutessaan myös lasten huollosta, elatuksesta, tapaamisesta ja asumisesta.

Usein juristilta kysyttyä avioehdosta

Voiko avioehdon laatia itse?

 • Voi. Avioehto kannattaa kuitenkin laadituttaa juristilla, jotta siitä tulee lainvoimainen ja se sisältää kaiken tarvittavan, oikein sanamuodoin.

Miten tehdä avioehto?

 • Laadituta se juristilla äläkä käytä valmiita mallipohjia, sillä ne eivät välttämättä sovellu sinun tilanteeseen. Pääset katsomaan, miten asian hoitaminen meillä hoituisi tästä.

Milloin avioehto on lainvoimainen?

 • Kun se 1) täyttää lain asettamat muotovaatimukset ja 2) on rekisteröity digi- ja väestötietovirastoon.

Milloin avioehto astuu voimaan?

 • Kun se on allekirjoitettu ja rekisteröity digi- ja väestötietovirastoon.

Avioehdon teko Lakihelpillä

Tilaa juristin laatima avioehto netistä! Lakihelpiltä saat avioehdon jopa kymmenessä minuutissa. Emme ole sopimuskone, vaan meillä jokainen asiakirja laaditaan aina juristin toimesta. Vastaa juristimme kysymyksiin ja saat avioehdon turvallisesti sähköisesti.

Helppoa, nopeaa ja silloin kun sinulle sopii!

Haluatko laatia avioehdon?

Haluatko kysyä avioehdosta?

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.