Mitä määräyksiä testamenttiin voi laittaa?

Testamentti on ainut asiakirja, jolla voit määrätä kuinka omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Jokaisen on hyvä tehdä testamentti; sillä voidaan varmistaa, että perivä saa pitää omaisuuden täysin itsellään. Testamentti on erityisen tärkeä asiakirja esimerkiksi avopareille, lapsettomille, uusioperheille ja vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Lue tästä artikkelista, mitä testamentissa voi määrätä.

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Mistä kaikesta testamentissa voi määrätä,
  • Millaisia ehtoja testamenttiin voi valita,
  • Mitä vaikutuksia testamentilla voi olla testamentinsaajan oikeuksiin,
  • Mitkä ovat tärkeimmät testamenttimääräykset.

“Jokaisen pitäisi tehdä testamentti. Testamentti on ainut asiakirja, jolla oman omaisuuden jakautumiseen kuoleman jälkeen voi vaikuttaa. Vaikka omaisuuden jakautumisella ei olisi itselle mitään merkitystä, testamenttiin kannattaa vähintäänkin ottaa määräys siitä, ettei testamentinsaajien aviopuolisoilla ole oikeutta perittyyn omaisuuteen.”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Hallinta­oikeus­testamentti

Testamenttiin voidaan tehdä määräys, jonka nojalla tietty henkilö saa hallintaoikeuden koko omaisuuteen tai tiettyyn omaisuuteen. Hallintaoikeus voidaan antaa esimerkiksi yhteiseen asuntoon ja kesämökkiin. Hallintaoikeuden saajan ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Hallintaoikeus määräys antaa testamentinsaajalle oikeuden hallita omaisuutta, mutta omistusoikeus perittyyn omaisuuteen taas siirtyy muulle saajalle. Koska omistajien oikeutta siis rasittaa toisen henkilön hallintaoikeus, omistajia muistetaan perintöveron alennuksella.

Hallintaoikeuden saaja saa käyttää omaisuutta vapaasti ja päätös omaisuuden myynnistä täytyy tehdä yhteisymmärryksessä hallintaoikeuden haltijan ja omistusoikeuden omistajan kanssa. Hallintaoikeuden haltija saa myös nauttia omaisuuden tuoton.

Esim. Myrskyllä on kaksi lasta edellisestä avioliitosta ja hän tekee nykyisen puolisonsa Kimin hyväksi hallintaoikeustestamentin. Myrskyn kuoltua Kim ei maksa hallintaoikeudesta perintöveroa, mutta koska omistusoikeus omaisuuteen menee Myrskyn kahdelle lapselle, he maksavat perintöverot. Koska lapset eivät hallintaoikeuden vuoksi pääse käyttämään omaisuutta vapaasti, he maksavat vähemmän perintöveroa. Kim voi käyttää vapaasti Myrskyn omaisuutta ja nauttia esimerkiksi sijoitusvarallisuuden tuoton.

→ Hallintaoikeustestamentti voi olla verotehokas ratkaisu, jolla eloonjäävän asema saadaan turvattua, vaikka omistusoikeuden omaisuuteen halutaan siirtyvän muulle.

Omistus­oikeus­testamentti

Omistusoikeustestamentilla testamentinsaaja perii omaisuuden täydellä omistusoikeudella. Testamentinsaaja siis saa omaisuuteen täydet oikeudet ja hän voi tehdä omaisuudella mitä haluaa. Omistusoikeudesta maksetaan normaalit perintöverot. Rajoitetussa omistusoikeustestamentissa omistusoikeus määrätään ensin tietylle henkilölle, mutta testamentissa määrätään myös siitä, kuka perii hänen perimänsä omaisuuden hänen kuoltuaan.

Esim. Myrskyllä on kaksi lasta edellisestä avioliitosta. Myrsky määrää nykyiselle puolisolleen Kimille omistusoikeuden omaisuuteensa, mutta kirjaa testamenttiin myös, että Kimin kuoltua omistusoikeus omaisuuteen menee hänen lapsilleen.

→ Huomionarvoista tässä on se, että jos keskinäisen testamentin tekijät eivät ole aviopuolisoita, perintöveroa maksetaan normaalia enemmän. On hyvä myös huomata, että jos testamentintekijällä rintaperillisiä, heillä on aina oikeus vaatia lakiosaa maksettavaksi, vaikka koko omaisuus olisikin testamentattu toiselle.

Haluatko laatia testamentin?

Laadi testamentti tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä testamentista?

Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti tarkoittaa kahden ihmisen yhteistä testamenttia. Yleisimmin keskinäisen testamentin tekevät aviopuolisot tai avopuolisot, koska toisen puolison asema halutaan turvata toisen puolison kuollessa. Keskinäisen testamentin voivat kuitenkin tehdä ketkä tahansa, esimerkiksi lapsettomat sisarukset tai ystävykset, jotka haluavat toisen saavan omaisuutensa toisen kuollessa. Keskinäisessä testamentissa omaisuus määrätään usein toisen testamentin hyväksi, mutta testamenttiin tehdään myös määräys siitä, kuka perii omaisuuden toisenkin testamentin tekijän kuoltua.

Lue laajempi artikkeli keskinäisestä testamentista tästä!

Erityistestamentti eli legaatti

Legaatti on testamenttimääräys, joka koskee tiettyä esinettä tai rahamäärää.

Esim. Myrsky kirjaa testamenttiinsa, että omaisuus voi jakautua lainmukaan hänen lapsilleen, mutta lisäksi hän haluaa määrätä legaatteja siten, että toinen lapsi saa kesämökin ja toinen lapsi sijoitusasunnon ja jokainen hänen lapsenlapsensa saa 10 000 euroa.

Testamentti voi koostua useista erilaisista määräyksistä

Testamenttiin voidaan ottaa monenlaisia määräyksiä, eikä testamentin tarvitse sisältää vain jotain edellä esitetyistä vaihtoehdoista. Testamentti voi sisältää esimerkiksi jokaisen edellä esitetyistä vaihtoehdoista.

Esim. Myrsky haluaa antaa puolisolleen hallintaoikeuden yhteiseen kotiin ja kesämökkiin, kun omistusoikeus kaikkeen omaisuuteen menee lapsille. Tämän lisäksi Myrsky haluaa antaa puolisolleen legaattina yhden sijoitusasunnon ja kaikille lapsenlapsilleen 10 000 euron rahalegaatit. Nämä kaikki määräykset voitaisiin myös sisällyttää Myrskyn ja hänen puolisonsa yhteiseen testamenttiin, jossa voitaisiin määrätä myös siitä, miten omaisuus jaetaan molempien puolisoiden kuoltua.

Haluatko laatia testamentin?

Haluatko kysyä testamentista?

Tärkeitä testamenttimääräyksiä

Testamentissa on tärkeää määrätä siitä, ettei testamentinsaajan aviopuolisoilla ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuten. Näin esimerkiksi lapsen perimä kesämökki pysyy suvussa, eikä erotilanteessa siirry ex-puolisolle.

Testamentissa on myös tärkeää mainita, minkä maan lakia testamenttiin sovelletaan.

Jos mietit testamentin tekemistä, huomioi myös nämä seikat:

  • Toisen puolison kuollessa leskellä on tiettyjä oikeuksia jo avioliittoon perustuen, mutta testamentilla noista oikeuksista voi varmistua ja niitä voi vahvistaa entisestään.
  • Jos esimerkiksi avioparista ensin kuolevalla on lapsia ja eloon jääneellä leskellä ei, leski ei peri mitään ilman testamenttia.
  • Jos aviopari on lapseton, toinen leski perii puolisonsa, mutta myös lesken kuoltua molempien omaisuudet jaetaan molempien sukuihin. Testamentilla voi siis määrätä myös siitä, kenelle omaisuus jaetaan molempien kuoltua.
  • Jos avopuolisot haluavat turvata toisen aseman toisen kuollessa, testamentti on pakollinen asiakirja, sillä muuten avopuolisoilla ei ole lainkaan perintöoikeutta toisen omaisuuteen. Testamentilla voidaan varmistaa myös se, että toisen kuoltua avopuoliso saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.
  • Testamentti on tärkeä asiakirja myös uusioperheissä. Testamentilla voi esimerkiksi määrätä siitä, jos omaisuutta halutaan siirtää myös puolison lapsille.

Testamenttimääräyksellä on vaikutusta testamentinsaajan oikeuksiin

Testamenttimääräyksen valintaan voi vaikuttaa se, millainen asema testamentinsaajalle halutaan antaa. Testamentinsaaja joko on tai ei ole kuolinpesän osakas.

Jos testamentinsaaja on kuolinpesän osakas, häneltä tarvitaan suostumus kuolinpesän asioiden hoitoon ja kaikkiin kuolinpesää koskeviin päätöksiin, esimerkiksi kiinteistön myyntiin tai lopulliseen perinnönjakoon.

Jos testamentinsaaja taas ei ole kuolinpesän osakas, hänellä on oikeus saada tietynlainen suoritus kuolinpesältä, mutta hänen suostumustaan ei tarvita kuolinpesää koskeviin päätöksiin.

Lähtökohtaisesti erityistestamentin eli legaatin saaja ei ole kuolinpesän osakas, kun muut testamentinsaajat taas ovat kuolinpesän osakkaita.

Testamentin teko Lakihelpillä

Tilaa juristin laatima testamentti netistä! Lakihelpiltä saat testamentin jopa kymmenessä minuutissa. Emme ole sopimuskone, vaan meillä jokainen asiakirja laaditaan aina juristin toimesta. Vastaa juristimme kysymyksiin ja saat testamentin turvallisesti sähköisesti.

Helppoa, nopeaa ja silloin kun sinulle sopii!

Haluatko laatia testamentin?

Laadi testamentti tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä testamentista?

Usein kysytyt kysymykset

Testamentti on ainoa asiakirja, jolla voi määrätä omaisuuden jakamisesta kuoleman jälkeen. Testamentti on siis tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen.

Testamentin voi tehdä kuka vain täysi-ikäinen tai yli 15-vuotias siitä omaisuudesta, jonka hän on itse ansainnutLue keskinäisestä testamentista täältä.

Testamentti on erityisen tärkeä asiakirja esimerkiksi avopareille, lapsettomille, uusperheille ja vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Testamentilla voidaan myös varmistaa esimerkiksi, että perivä saa pitää perityn omaisuuden kokonaisuudessaan itsellään erotilanteessa

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.