Eronneen lakiasiat

Avioero voi joskus tulla yllättäen tai se on voinut olla jo pitkään harkinnassa. Kummassakin tapauksissa avioeroon kannattaa valmistautua huolellisesti ja käydä läpi avioeroon liittyvät oikeudelliset asiat, kuten omaisuuden jako, elatusapu, lasten huoltajuus ja muut sopimukset. On suositeltavaa hakea pätevää oikeudellista neuvontaa henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseksi ja asianmukaisen oikeusavun varmistamiseksi.

Mitä asiakirjoja eronneen kannattaa tehdä?

Eroavan tai eronneen tulisi tehdä:
 • Hakemus avioerosta käräjäoikeuteen
 • Ositus tai omaisuuden erottelu
 • Sopimus osituksesta ja/tai lasten huollosta
Mitkä asiakirjat eronneen tulisi päivittää?
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Testamentti
 • Hoitotahto

Avioeron prosessi

Avioliitto puretaan tuomioistuimen päätöksellä ja avioeroa voidaan hakea yksin tai yhdessä. Hakemus jätetään jomman kumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle ja se tehdään aina kirjallisesti. Avioero on yleensä kaksi vaiheinen prosessi, jossa hakemuksen jätöstä seuraa 6 kuukauden harkinta-aika. 

Jos puolisot ovat asuneet viimeisen kahden vuoden ajan erillään keskeytyksettä, voidaan avioeroon tuomita heti. Tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä. Rekisteröityyn parisuhteeseen sovelletaan samoja säännöksiä, kuin avioeroon. 

Avioero vaatii joukon oikeudellisia askelia. Avioeroprosessi vaatii usein erilaisia asiakirjoja, kuten avioerohakemuksen, sopimuksen omaisuuden jaosta ja muiden asiakirjojen päivittämistä. Huolellinen valmistautuminen ja ammattitaitoinen oikeudellinen apu voivat helpottaa tätä prosessia.

Avioehtosopimus

Jos puolisot eivät ole tehneet täysin poissulkevaa avioehtoa (eli kummallakaan ei ole oikeutta toisen omaisuuteen), silloin tehdään ositus. Ositus tehdään aina eron jälkeen ja siinä puretaan puolisoiden aviovarallisuussuhde.

Avioehtoa ei voi tehdä enää sen jälkeen, kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeuteen. Kannattaa siis keskustella juristin kanssa siitä, onko sen laatiminen ennen eroa kannattavaa.

Lue lisää osituksesta täältä.

Haluatko laatia osituksen?

Haluatko kysyä eroon liittyvistä asioista suoraan juristilta?

Lasten huoltajuus

Eron jälkeen lasten huoltajuudesta sopiminen on tärkeä hoidettava asia. Sopimukset lasten asumisesta, elatuksesta ja kasvatuksesta on hyvä laatia juristin avulla huolellisesti, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja toteutettu yhteisymmärryksessä. 

Eron jälkeen voidaan sopia lasten huoltajuudesta, esimerkiksi yhteishuoltajuudesta, mikä velvoittaa molemmat vanhemmat osallistumaan lapsen kasvatukseen tasapuolisesti tai yhdessä sovitusti. Yhteishuoltajuudessa vanhemmat jakavat vastuun lapsen huollosta ja tekevät yhteisiä päätöksiä lapsen asioista. Lisäksi molemmilla huoltajilla on oikeus saada lapsen asioita koskevia tietoja viranomaisilta. 

Toinen vanhemmista voi myös hakea yksinhuoltajuutta, jolloin ainoastaan hän päättää lapsen asioista. Yksinhuoltajan ei tarvitse neuvotella lapsen asioista toisen vanhemman kanssa. Lapsella on kuitenkin aina lähtökohtaisesti oikeus tavata molempia vanhempia.

Lasten huoltajuudesta ja asioiden hoidosta kannattaa sopia aina laatia kirjallisesti.

Testamentti

Eron jälkeen on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa ja päivittää olemassa oleva testamentti. Elämäntilanteen muuttuessa saattavat testamentissa mainitut henkilöt tai jakosuhteet olla vanhentuneita. Päivittämällä testamentin voit varmistaa, että omaisuutesi jakautuu haluamallasi tavalla ja testamentti on toiveidesi mukainen.

Edunvalvontavaltuutus

Eron jälkeen on myös tärkeää tarkistaa ja päivittää edunvalvontavaltuutus, erityisesti jos valtuutettu oli puolisosi. Edunvalvontavaltuutukseen voit nimetä toisen henkilön, joka hoitaa asioitasi, mikäli et itse kykene siihen esimerkiksi terveydellisistä syistä. Päivittämällä edunvalvontavaltuutuksen varmistat, että valtuutetut henkilöt vastaavat nykyisiä tarpeitasi ja että asioidesi hoitaminen sujuu kuten toivot.

Lue edunvalvontavaltuutuksen ABC.

Miksi olemassa olevat asiakirjat tulee päivittää eron jälkeen?

Tiedot ja asiakirjat kannattaa päivittää aina ajantasaisiksi merkittävän elämänmuutoksen jälkeen, jotta ne vastaavat uutta tilannetta. Mikäli asioita ei käy juristin kanssa läpi, voi asiat myöhemmin mennä tavalla, joka ei vastaa enää toiveitasi, kuten:

 • perintö jakautuu exälle (päivittämätön testamentti)
 • ex-puolisosta hänestä tulee sinun kuolinpesän osakas ja hän voi vaatia kuolinpesästä rahaa (tekemätön ositus)
 • ex-puoliso huolehtii asioistasi, jos et siihen enää itse kykene (päivittämätön edunvalvontavaltuutus)

Kertaus: Mitä on hyvä ottaa huomioon asiakirjojen laadinnassa eron jälkeen?

Eron jälkeen asiakirjoja laatiessa on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja. Asiantuntijan apu voi olla tarpeen monimutkaisissa tilanteissa, jotta voidaan varmistaa, että asiakirjat ovat juridisesti päteviä ja ne kattavat kaikki tarvittavat asiat.

 • Tarkista ja päivitä asiakirjat vastaamaan uutta tilannettasi eron jälkeen. Tämä sisältää ainakin testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisesti vakuutukset.
 • Laadi ositus tai omaisuuden erottelu
 • Jos sinulla on lapsia, sovi huoltajuudesta ja muista siihen liittyvistä käytännön asioista

Hoida kuntoon vähintään nämä asiakirjat!

 • Testamentti
 • Edunvalvonta­valtuutus
 • Omaisuuden erottelu tai ositus
 • Lastenhuoltajuus
 • Hoitotahto

Haluatko laatia tai päivittää edunvalvontavaltuutuksen?

Tilaa tästä

Vain 195 €

Haluatko laatia testamentin?

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.