Kuka tarvitsee avioehdon?

Avioehto on puolisoiden välinen kirjallinen sopimus, jonka voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Jotta avioehdosta tulee pätevä, se täytyy rekisteröidä Digi- ja Väestötietorekisteriin. Rekisteröinnin voi tehdä aikaisintaan kuukausi ennen vihkimispäivää.

Mikä on avioehto?

Avioehto on aviopuolisoiden välinen sopimus, joka määrittelee miten aviopuolisoiden omaisuus ja taloudelliset asiat järjestetään, mikäli avioliitto päättyy avioeroon tai toisen osapuolen kuolemaan. Avioehto antaa aviopuolisoille mahdollisuuden määrittää omistusoikeutensa ja varallisuutensa jakautuminen ero- ja/tai kuolemantapauksessa. Siinä voidaan sopia, mikä omaisuus kuuluu avio-oikeuden piiriin ja mikä omaisuus sen ulkopuolelle. Mikäli avioliitto päättyy avioeroon, on tärkeää määritellä, miten yhteinen omaisuus jaetaan tai miten puolisoiden itse omistama omaisuus säilyy erillisenä.

Lakihelpillä teet avioehdon etänä ilman ajanvarausta. Palvelussamme vastaat ensin juristin kysymyksiin, jonka jälkeen juristi laatii sinulle avioehdon ja lähettää sen sinulle sähköisesti. 

Erilaisia avioehtoja ovat:

Täysin poissulkeva avioehto: 

  • Tässä avioehtosopimuksessa on poistettu kokonaan molempien oikeus puolison omaisuuteen. Tässä molemmat osapuolet pitävät molemmat oman omaisuutensa.

Osittainen avioehto

  • Tässä avioehtosopimuksessa sovitaan joustavasti avio-oikeuden rajoittamisesta. Osittaisessa avioehdossa sovitaan tietyistä omaisuuseristä, jotka eivät kuulu avio-oikeuden piiriin (esimerkiksi yritystoiminta, sukumökki, lahjat ja perinnöt rajataan pois avio-oikeuden piiristä). 

Yksipuolinen avioehto 

  • Yksipuolinen avioehto tarkoittaa avioehtoa, jossa vain toisella on avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Minkälaisissa tilanteissa avioehto kannattaa ottaa?

On suositeltavaa laatia avioehto, mikäli aviopuolisoiden välillä on esimerkiksi merkittävä varallisuusero. Jos aviopuolisoilla ei ole avioehtosopimusta, kaikki puolisoiden velat ja varat huomioidaan osituksessa, jossa puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen toteutetaan käytännössä. Ositus toimitetaan silloin, kun puolisoilla ei ole avioehtoa tai puolisoilla on osittain avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Muussa tilanteessa suoritetaan aina omaisuuden erottelu. Lue lisää osituksesta ja omaisuuden erottelusta. Ilman avioehtoa velat huomioidaan myös osituksessa, vaikka toinen puolisoista ei olisi velkaantunut.

Toisen puolison on tietyissä tilanteissa suoritettava puolisolle vastikkeena tasinkoa. Tasinko tarkoittaa taloudellista korvausta, jonka toinen puoliso voi joutua maksamaan toiselle osapuolelle, jolla on vähemmän omaisuutta. Tasinko voi olla esimerkiksi rahallinen korvaus tai muun omaisuuden siirto. Jos haluat suojata olemassa olevaa omaisuutta tai tulevaa perintöäsi, voit laatia avioehdon, jossa määritellään, että kyseinen omaisuus tai perintö säilyy sinun henkilökohtaisena omaisuutena ja sitä ei jaeta avioerossa. 

Mikäli osapuolilla on lapsia aikaisemmasta suhteesta, on myös tärkeää laatia avioehto varmistaaksesi omaisuuden pysymisen omilla lapsilla.

Haluatko laatia avioehdon?

Tilaa avioehto

Jopa 5 minuutissa! Vain 200 €!

Kysy avioehdosta LakiChatissa

Onko jotain tilanteita, jolloin avioehtoa ei kannata ottaa?

Mikäli aviopuolisoilla on täysin samansuuruinen varallisuus ja velat, ei tasinkoa välttämättä tule maksettavaksi. Avioehto tehdään usein siksi, ettei erossa toiselle haluta suorittaa tasinkoa. 

Joskus puolisot kuitenkin haluavat säilyttää tasingon maksuvelvollisuuden, jolloin avioehtoa ei tehdä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että tasingon maksu nähdään reiluna, jos toinen osapuolista on ollut kotona lasten kanssa sillä aikaa, kun toinen puolisoista on kartuttanut omaisuutta töissä. 

Mitä muita sopimuksia avioliitossa kannattaa tehdä?

Avioliitossa kannattaa avioehdon lisäksi teettää testamentti.  Testamentti on sopimus, jossa määritellään henkilön omaisuuden perimisestä ja jakautumisesta puolisoiden välillä. Tämä on tärkeää, sillä testamentin avulla voit varmistua puolison perinnön saamisesta, mikäli sinulla on rintaperillisiä eli lapsia tai lapsenlapsia. Lue lisää testamentista täältä!

Avioehdon lisäksi suositellaan myös edunvalvontavaltuutuksen laatimista. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jossa henkilö nimeää toisen henkilön edunvalvojaksi ja antaa tälle valtuudet hoitaa hänen asioitaan, mikäli hän itse menettää kyvyn hoitaa omia asioitaan esimerkiksi sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutus antaa valtuutetulle oikeuden tehdä päätöksiä ja toimia valtuuttajan puolesta. Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta täältä!

Avioehto Digi- ja Väestötietovirastoon

Avioehtosopimus rekisteröidään digi- ja väestötietovirastoon aikaisintaan kuukausi ennen vihkimispäivää, mutta se tulee virallisesti voimaan vihkimispäivänä. Seuraavat asiat kannattaa tietää avioehdon rekisteröimisestä digi- ja väestötietovirastoon:

  1. Digi- ja väestötietovirasto ei laadi avioehtosopimuksia, vaan ainoastaan rekisteröi ne.
  2. Avioehtosopimus täytyy tehdä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. 
  3. Avioehdon käsittelyajan jälkeen avioehdon alkuperäinen asiakirja lähetetään avioparille takaisin rekisteröinnin jälkeen. 

Katso voimassa olevat hinnat ja rekisteröintitiedot Digi- ja Väestötietoviraston sivuilta täältä.

Voiko avioehdon tehdä jälkikäteen?

Avioehdon voi myös tehdä jälkikäteen milloin tahansa avioliiton aikana.

Milloin avioehdon voi tehdä avioliiton solmimisen jälkeen?

Avioehto voidaan tehdä milloin tahansa avioliiton aikana ja avioehdon rekisteröitymispäivä on se päivä jolloin hakemus on jätetty Digi- ja Väestötietovirastoon. Avioehto astuu voimaan saapumispäivänä, vaikka hakemuksen käsittely tapahtuisi myöhemmin.

Miksi avioehto kannattaa tehdä, vaikka olisikin ollut jo pitkään naimisissa?

Vaikka olisikin ollut jo pitkään naimisissa, avioehto voi silti olla hyödyllinen ja järkevä ratkaisu seuraavista syistä:

  1.  Avioehto auttaa tasaamaan mahdollisia varallisuuseroja. Ajan myötä avioliiton aikana voi syntyä varallisuuseroja, jolloin voi olla tarpeellista määrittää miten omaisuus jakautuu mahdollisen avioeron tai kuolemantapauksen yhteydessä. 
  2. Jos haluat varmistaa, että tietty omaisuus tai perintö säilyvät sinun tai lapsesi omaisuutena eikä sitä jaeta mahdollisessa avioerossa.
  3. Liiketoiminnan turvaamiseksi on myös hyvä laatia avioehto. Mikäli jommalla kummalla puolisoista on omaa liiketoimintaa, avioehto auttaa suojaamaan näitä varoja. 
  4. Jos omaisuutta haluaa siirtää enemmin lapsille, kannattaa avioehto tehdä.

Miten ennen avioliittoa hankittu omaisuus kannattaa huomioida avioehdossa?

Lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden omaisuus, mukaan lukien omaisuus mikä on hankittu ennen avioliittoa, kuuluu avio-oikeuden piiriin. Avioehdon avulla voidaan rajata tai poistaa avio-oikeus toisten omaisuuteen. Tämä voi koskea esimerkiksi kiinteistöjä, sijoituksia tai yrityksen osuuksia. Jos esimerkiksi toinen puolisoista on saanut ennen avioliittoa perintönä tai lahjana omaisuutta, avioehdossa voi määritellä, että nämä varat säilyvät henkilökohtaisena omaisuutena, eikä niitä jaeta avioerossa.

Laadi avioehto tästä

Tilaa avoehto

Juristin laatima keskinäinen avioehto vain 200 €

Haluatko kysyä avioehdosta?

Lue lisää!

Edunvalvontavaltuutuksen valtuutetun tehtävä

Valtuutettuna sinulla on tärkeä tehtävä pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen etunsa mukaisesti.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ja vahvistaminen

Edunvalvontavaltakirja on merkittävä oikeudellinen asiakirja, joka antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi, mikäli et enää itse kykene siihen.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä netissä tai etänä?

Suosittelemme käyttämään edunvalvontavaltuutuksen tekoon juristia! Lakihelpillä palveluun sisältyy aina juristin henkilökohtainen apu.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.