Mitä kaikkea läheisen vakavasti sairastuessa tai kuollessa pitää hoitaa ja missä ne hoidetaan

Läheisen vakavasti sairastuminen tai kuolema ovat koko perhettä ja ystäviä koskeva tragedia. Kun sinulle rakas ihminen sairastuu tai kuolee, on tärkeää, että sinulla on tukiverkosto mihin voit tukeutua ja luottaa kriisin keskellä. Sairastuminen ei kysy oikeaa ajankohtaa, vaan se voi tapahtua koska vain kenelle tahansa, vaikka ihminen olisi muuten ollut täysin terve. 

Mitä kaikkea läheisen vakavasti sairastuessa tai kuollessa pitää hoitaa? Läheisen vakavasti sairastuminen on kova pala kenelle tahansa ja näihin tilanteisiin kannattaa varautua hoitamalla tiettyjä käytännön asioita kuntoon. Käytännön asioihin kuuluvat muun muassa taloudelliset järjestelyt, henkilökohtaisten asioiden varmistaminen, hautajaisjärjestelyt sekä perinnönjakoon kuuluvat asiat. Seuraavaksi luetellaan asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon henkilön vakavasti sairastuessa tai kuollessa.

Hoitotahto

Vakavasti sairastunut henkilö voi määrätä itselleen hoitotahdon, joka on hyvä tehdä siltä varalta, että ei itse enää kykene osallistumaan päätöksiin hoitoonsa liittyen. Jokaisella tulisi olla hoitotahto ja se kannattaa tehdä jo nuorena ja/tai vielä kun on terve.

Hoitotahdossa ilmaistaan siitä, millaista hoitoa henkilö haluaa. Tämä voi sisältää ohjeita elvytykseen, tehohoitoon ja siihen milloin luovutaan hoitotoimista, jotka ylläpitävät henkilön elämää. Hoitotahto auttaa hoitohenkilökuntaa toteuttamaan potilaan toiveita ja heidän velvollisuutenaan on kunnioittaa tämän päätöksiä. Hoitotahdon muoto on vapaa ja sen voi tehdä kirjallisesti todistajien läsnä ollessa, suullisesti tai Omakanta-järjestelmässä. 

Edunvalvontavaltuutus

Jokaisen henkilön kuuluisi tehdä edunvalvontavaltakirjan, mutta vakavasti sairastuessa se on erityisen tärkeää. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi nimetä läheisensä edunvalvojaksi ja antaa tälle valtuudet hoitaa hänen asioitaan, mikäli hän itse menettää kyvyn hoitaa omia asioitaan esimerkiksi sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutus antaa valtuutetulle oikeuden tehdä päätöksiä ja toimia valtuuttajan puolesta. 

Jokaisella tulisi olla edunvalvontavaltuutus, sillä kukaan tuskin haluaa, että omia asioita hoitaa valtion tuntematon viranomainen. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä etukäteen vielä terveenä ollessaan, jotta voidaan varmistua siitä, että valtuuttaja varmasti ymmärtää valtuutuksen merkityksen.

Edunvalvontakirja vahvistetaan ja rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastolle vasta, kun se halutaan laittaa voimaan. Valtakirja voidaan laatia yhdessä juristin kanssa, jotta voidaan varmistaa, että se vastaa omia toiveitaan ja on varmasti pätevä.

Testamentti

Mikäli sairastunut henkilö ei ole vielä tehnyt testamenttia, olisi aika laatia sellainen heti. 

Testamentin teko on vapaaehtoista, mutta kannattavaa, jotta voidaan varmistaa omaisuuden jakautumisesta haluamallaan tavalla. Testamentti kannattaa tehdä silti, vaikka omaisuus saisi jakautua lain mukaan. Testamentti nimittäin on ainut asiakirja, jolla voidaan varmistua esimerkiksi siitä, että omaisuus pysyy testamentin saajilla ja että perimykseen sovelletaan Suomen lakia.

Testamentilla voidaan myös välttää mahdollisia riitoja perillisten kesken perinnönjaossa ja se voi säästää perillisiä isoilta perintöveroilta. Testamentti kannattaa myös laatia laatia, kun halutaan turvata toisen asema, jos toinen puoliso menehtyisi. 

Testamentin voi tehdä itse, mutta on suositeltavaa tehdä se asiantuntijan kanssa, kuten juristin avustuksella, jotta vältytään mahdollisilta muotovirheiltä ja voidaan varmistua sen pätevyydestä.

Haluatko laatia testamentin?

Tilaa juristin laatima testamentti

Jopa 10 minuutissa! Vain 200 €!

Tilaa edunvalvontavaltuutus

Hautaustestamentti

Hautaamisesta ja hautajaisista voidaan määrätä hautaustestamentilla. Henkilö voi tehdä hautaustestamentin, joka on asiakirja mikä helpottaa läheisiä hautajaisjärjestelyissä vainajan toiveita kunnioittaen. Jos asiakirja on tehty, ei ole epäselvyyksiä siitä, miten vainaja haudataan. 

Hautaustestamentti on vapaamuotoinen ilmoitus hautajaisiin liittyvistä toimista, mutta myös sen voi laatia yhdessä juristin kanssa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa, jonka yhteydessä annetaan myös kuolintodistus. Nämä asiat hoitaa vainajaa hoitanut lääkäri. Lääkäri tekee myös ilmoituksen kuolemasta väestötietojärjestelmään. 

Tämän jälkeen hautajaisjärjestelyjä voidaan alkaa toteuttaa. Mikäli vainajalla on ollut hautaustahto tai toiveita hautajaisiin liittyen, on hautajaiset järjestettävä niiden mukaisesti.

Perunkirjoitus ja perukirja

Läheisen täytyy henkilön kuollessa laatia perunkirjoitus. Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa käydään läpi perukirja, johon on kirjattu vainajan ja lesken omaisuus, velat, perilliset ja testamentinsaajat. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. 

Perukirja toimii veroilmoituksena verottajalle, jonka perusteella lasketaan perintöverot. Perukirja ilmoitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perukirja toimii myös ilmoituksena velkojille vainajan varallisuudesta.

Perunkirjoitus kannattaa laatia juristin avustuksella, jotta asiakirjasta tulee varmasti lainmukainen. Näin vältytään esimerkiksi ongelmilta pankkien ja rahasiirtojen kanssa. Juristin laatimalla perukirjalla voidaan saavuttaa myös verotuksellisia hyötyjä.

Perunkirjoitus on tehtävä aina ennen perinnön jakamista.

Perinnönjako ja ositus

Kun perunkirjoitus on pidetty, voidaan vainajan perintö jakaa. Tästä laaditaan perinnönjakosopimus, joka toimitetaan esimerkiksi pankkiin rahasiirtoja varten. 

Perinnönjakosopimus kannattaa laadituttaa juristilla, jotta asiakirjaan merkitään kaikki juridiset lausekkeet oikein ja perintö tulee kokonaan jaetuksi. Näin vaillinainen perinnönjakokirja ei aiheuta ongelmia tulevaisuudessa tai esimerkiksi rahasiirtoja tehdessä pankkien kanssa.

Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, on ennen perinnönjakoa suoritettava ositus. Yleensä tässä tilanteessa juristi laatii molemmat kerralla ja tekee ositus- ja perinnönjakokirjan.

Kuolemaan liittyvät asiakirjat

Jokaisesta meistä jättää aika jossain kohtaa. Kun tähän varautuu itse elinaikanaan, voi sillä helpottaa jälkeen jäävien surua, kun asiat on mietitty ja hoidettu mahdollisimman hyvin etukäteen. Toisaalta itse asioista määräämällä voi oman tahtonsa ilmaisemisen lisäksi ehkäistä myös mahdollisesti syntyviä riitaisuuksia.

Katso kaikki kuolemaan liittyvät asiakirjat täältä. Tilatessasi asiakirjat Lakihelpiltä saat aina juristin laatiman asiakirjan juuri sinulle tehtynä sähköisesti.

Pyydä tarjous perukirjaan

Pyydä tarjous perukirjaan tästä

Saat kustannusarvion sähköpostiisi! Alk. 400 €

Pyydä tarjous perinnönjaosta

Lue lisää!

Perukirja ja pesänilmoittaja

Pesänilmoittaja on henkilö, jolla on paras tietämys kuolinpesän tilanteesta. Usein pesänilmoittajana toimii leski, lapsi tai muu läheinen henkilö.

Mikä on yrittäjän edunvalvontavaltuutus

Yrittäjän kohdalla edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on erityisen tärkeää, sillä se kattaa myös yritystoimintaan liittyvät päätökset.

Miten perukirja laaditaan?

Perukirja on virallinen juridinen asiakirja, joka laaditaan henkilön kuoleman jälkeen. Se sisältää tiedot vainajan perillisistä, omaisuudesta ja veloista. Perukirja toimii veroilmoituksena perintöveron määräämiseksi sekä pohjana perinnönjaolle.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.