Mikä on perukirja?

Perukirja on asiakirja, joka laaditaan 3 kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perukirja kannattaa laatia asiantuntevan henkilön, esimerkiksi juristin avustuksella. Perukirja on aina laadittava Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoltua, vaikka henkilöllä ei olisi merkittävää varallisuutta tai velkoja. Perukirjaan kirjataan vainajan kuolinpesän osakkaat, varat, velat sekä muut tiedot verottajaa varten, joilla voi olla merkitystä perintöveron määräämiselle.

Perukirja laaditaan perunkirjoitusta varten. Perukirja on siis juridinen asiakirja, joka käydään läpi perunkirjoitustilaisuudessa. Pesänilmoittaja ilmoittaa pesää koskevat tiedot uskotuille miehille, jotka laativat perukirjan. Pesänilmoittajana toimii usein joku pesän osakkaista, joka on parhaiten perillä kuolinpesän tilasta. Uskottuina miehinä toimii usein ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi juristit. 

Perukirja toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille lasketaan perintövero. Perintöveron suuruus vaihtelee ja se riippuu perittävän ja perijän välisestä sukulaissuhteesta ja omaisuuden arvosta. Perukirja pitää toimittaa Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuuden pitämisestä.

Milloin perukirja tehdään ja mitä siinä määritellään?

Perukirja tehdään kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. 

Perukirjassa mainitaan vainajan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, kuolinpäivä ja henkilötunnus. Perukirjassa määritellään myös vainajan kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon sisältyy esimerkiksi kiinteistöt, pankkitilit, sijoitukset, arvopaperit, ajoneuvot, yritys omistukset ja muu omaisuus. Omaisuuden lisäksi on myös tärkeää määritellä perukirjaan vainajan mahdolliset velat, kuten lainat.

Perukirjassa on tärkeää mainita mahdollisesta testamentista, ennakkoperinnöstä tai lahjakirjoista, jotka vainaja on mahdollisesti laatinut elinaikanaan ja antaa tietoja niiden sisällöstä. Lisäksi on ilmoitettava, otetaanko testamenttia vastaan ja miltä osin sekä onko se annettu tiedoksi perillisille. Mikäli joku haluaa luopua perinnöstä, myös tämä on ilmoitettava. 

Jos vainaja oli naimisissa, perukirjassa tulee mainita myös tiedot mahdollisesta avioehdosta ja avio-oikeudesta eli siitä, miten avio-oikeuden piiriin kuuluvaa omaisuutta jaetaan, sekä tiedot lesken omaisuudesta ja veloista vainajan kuolinpäivänä. 

Perukirjaan tulee myös ilmoittaa, mikäli leski haluaa pitää hallintaoikeuden asuntoon, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotina. Mikäli menehtyneellä puolisolla on rintaperillisiä, leskeä yleensä suojataan siten, että hän saa hallintaoikeuden jäämistöön.

Toisin sanoen, perukirjaan täytyy merkitä kaikki verottajalle merkittävä tieto. Perukirja on tärkeää laatia juridisesti oikein, koska sillä voidaan parhaassa tapauksessa minimoida perintöverot. Hyvin laadittu perukirja helpottaa myös perinnönjakoa ja asiointia esimerkiksi pankkien ja viranomaisten kanssa.

Miksi perukirjaa ei kannata tehdä itse?

Perukirjan voi laatia itse, mutta on aina suositeltavaa laatia perukirja asiantuntevan ammattilaisen avulla, esimerkiksi juristin kanssa, jotta vältytään väärinkäsityksiltä ja virheellisesti laadituilta asiakirjoilta. Pahimmassa tapauksessa virheellisesti tehty perukirja aiheuttaa ikäviä riitoja ja väärinkäsityksiä perillisten kesken. Juristi pystyy ottamaan huomioon erilaiset perintöoikeudelliset näkökulmat ja varmistamaan, että kaikki osapuolet ovat oikeudenmukaisesti edustettuina. Perukirjassa on otettava huomioon myös verotukselliset seikat, kuten perintöverot. Juristi osaa neuvoa verotukseen liittyvissä asioissa ja varmistaa, että verotusasiat hoidetaan oikein ja perukirja täyttää kaikki vaatimukset.

Haluatko laatia perukirjan?

Haluatko kysyä perukirjasta juristilta?

Avaa LakiChat

Vain 120 €

Lue lisää!

Voiko avioehdon tehdä netissä?

Avioehdon voi laatia juristin avustuksella netissä Lakihelpillä. Verkkolakitoimistossa asian hoitamalla hyödytään asian hoitamisen helppoudesta, kustannustehokkuudesta ja nopeudesta.

Kuolinpesän velat ja vähennykset

Kuolinpesän velat ovat vainajan laskuja ja velkoja, jotka ovat syntyneet ennen vainajan kuolinpäivää.

Perukirja ja uskottu mies

Uskottu mies on henkilö, joita on nimettävä kaksi kappaletta perukirjaan. Lain mukaan pesänilmoittaja nimeää uskotut miehet.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.