Ongelmat ja muutokset testamentissa

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Mitä jos testamentteja on kaksi tai useampia
  • Testamentin muuttaminen
  • Testamentin moittiminen ja moitekanne
  • Laiton tai väärennetty testamentti
  • Suullinen testamentti – päteekö se?
  • Miten testamentti kannattaa laatia

Mitä jos testamentteja on kaksi tai useampia

Henkilö voi elämänsä aikana laatia useampia testamentteja sopimaan nykyiseen elämäntilanteeseen. Kun halutaan laatia uusi testamentti, kannattaa vanhempi testamentti korvata uudella. Jos testamentteja on laadittu useita kappaleita, voi tulla epäselvyyksiä siitä, mikä näistä testamenteista on pätevä ja tämä voi alistaa myös riitaisuuksille. Jos testamentteja on kaksi tai useampi, niistä viimeisin on kuitenkin lähtökohtaisesti voimassa. 

Testamentin muuttaminen

Testamenttia voidaan muokata läpi elämän, sillä elämäntilanteet voivat muuttua vuosien kuluessa. Helpoin tapa hankkia uusi testamentti on hävittää aikaisempi testamentti ja siitä laaditut kopiot, jotta vältytään myöhemmin epäselvyyksistä siitä, mikä on oikea testamentti. Testamentin muutos tai lisäys täytyy tehdä aina muotomääräyksiä noudattaen.

Testamentin moittiminen ja moitekanne

Testamentista voidaan tehdä valitus nostamalla moitekanne käräjäoikeuteen. Moitekanne on perillisen testamentin saajaa vastaan ajama kanne, joka koskee testamentin julistamista pätemättömäksi siltä osin kuin se estää perillistä saamasta perintöosuuttaan jäämistöstä. Laissa on määritelty perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi. Kun perillinen moittii testamenttia, tämän täytyy pystyä osoittamaan peruste testamentin pätemättömyydelle. Moitekanteen perusteena voi olla mm. testamentin tekijän alaikäisyys, muotovirhe, tahtovirhe tai jos tekijää on pakotettu laatimaan testamentti vastoin tahtoaan. Pätemättömyysperusteen on täytynyt olla myös voimassa testamentin tekohetkellä.

Testamentin moiteaika on kuusi kuukautta, jonka jälkeen testamenttia ei voi enää moittia. Tämä aika on ehdoton, joten perillisten on tärkeää tarkistaa testamentin sisältö läpikotaisin määräajassa, ennen kuin menettää moiteoikeutensa. Mikäli vain yksi tai osa perillisistä nostaa kanteen, on testamentti muiden suhteen pätevä. Yhden perillisen nostaman moitekanteen johdosta ei testamenttia voida julistaa kokonaan pätemättömäksi. 

Perussääntönä on että rintaperillisellä, ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on aina oikeus lakiosaan. Jos testamentti loukkaa heidän lakiosaa, rintaperillisen täytyy tehdä kirjallinen lakiosailmoitus testamentin tiedoksisaannin jälkeen kuuden kuukauden määräajassa saadakseen lakiosansa. 

Haluatko laatia testamentin?

Tilaa testamentti tästä

Jopa 5 minuutissa! Vain 200 €!

Laadi keskinäinen testamentti tästä!

Tilaa testamentti

Vain 200 €

Laiton tai väärennetty testamentti

Testamentti ei ole pätevä, jos se ei täytä lain edellyttämiä muotovaatimuksia, tai jos testamentin tekijä ei ole tehnyt testamenttia tietoisessa tilassa omasta tahdostaan, esimerkiksi jos testamentin tekijä on pakotettu laatimaan testamentti. Mikäli joku muu kuin testamentin tekijä on väärentänyt tai laatinut laittoman testamentin, laatijaa voidaan syyttää petoksesta ja teolla voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Väärennyksestä voi seurata sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta, törkeän väärennöksen kohdalla vankeutta määrätään vähintään 4 kuukautta.

Suullinen testamentti – päteekö se?

Vaikka testamentti yleensä tehdään kirjallisesti, myös suullinen testamentti on pätevä tietyissä tilanteissa. Mikäli testamentin tekijä on sairauden tai muun vakavan syyn vuoksi kykenemätön tekemään testamenttia kirjallisesti, hän voi tehdä hätätilatestamentin, mikä ei noudata laissa säädettyjä muotovaatimuksia. Sen voi tehdä suullisesti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Testamentin tekijällä on hätätilan aiheuttavan esteen lakattua kolme kuukautta aikaa määrätä jäämistöstään oikeamuotoisella testamentilla. Testamentin tekijän tulee tehdä uusi testamentti lain edellyttämiä muotovaatimuksia noudattaen kun hätätilan aiheuttanut este on poistunut.

Miten testamentti kannattaa laatia

Testamentin teko on vapaaehtoista, mutta kannattavaa, jotta voidaan varmistaa omaisuuden jakautumisesta haluamallaan tavalla. On suositeltavaa laatia testamentti yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa eli juristin avulla. Testamentin laadinnassa on tärkeää olla tarkka ja selkeä, jotta vältetään tulkintaongelmat ja mahdolliset riidat testamentin sisällöstä. Juristi voi auttaa välttämään virheitä ja varmistamaan, että testamentti on pätevä ja täyttää kaikki tarvittavat muotovaatimukset. He voivat myös neuvoa mahdollisista veroseuraamuksista tai muista oikeudellisista näkökohdista, jotka voivat vaikuttaa testamenttiin.

Lakihelpillä teet testamentin etänä ilman ajanvarausta. Lue mitä määräyksiä voit laittaa testamenttiin.

Palvelussamme vastaat ensin juristin kysymyksiin, jonka jälkeen juristi laatii sinulle testamentin. Saat allekirjoitusvalmiin testamentin turvallisesti ja sähköisesti asiointialustamme kautta.

Haluatko laatia testamentin?

Tilaa tetamentti tästä

Juristin laatima keskinäinen testamentti vain 200 €

Haluatko kysyä testamentista?

Lue lisää!

Edunvalvontavaltuutuksen valtuutetun tehtävä

Valtuutettuna sinulla on tärkeä tehtävä pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen etunsa mukaisesti.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ja vahvistaminen

Edunvalvontavaltakirja on merkittävä oikeudellinen asiakirja, joka antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi, mikäli et enää itse kykene siihen.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä netissä tai etänä?

Suosittelemme käyttämään edunvalvontavaltuutuksen tekoon juristia! Lakihelpillä palveluun sisältyy aina juristin henkilökohtainen apu.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.