Testamentti avopuolisoille

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mitkä seikat tulee ottaa huomioon avopuolisoiden testamentissa
 • Minkälaisia testamentteja on olemassa
 • Miksi avopuolisoiden kannattaa tehdä testamentti?
 • Testamentin huomiointi perinnönjaossa
 • Kumpi pätee avoehto vai testamentti

Ota nämä seikat huomioon avopuolisoiden testamentissa

Avopuolisoiden kannattaa laatia testamentti, kun halutaan turvata toisen asema, mikäli toinen puoliso menehtyisi. Kun avopuolisot laativat keskenään testamentin, kyse on keskinäisestä testamentista. Keskinäinen testamentti laaditaan kirjallisesti ja allekirjoitetaan molempien osapuolten toimesta. Tämän lisäksi testamenttiin tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa.

Keskinäisellä testamentilla puolisot voivat päättää:

 1. Omaisuuden jakautumisesta voidaan määrätä avopuoliso tietyn omaisuuden omistajaksi kuoleman jälkeen.
 2. Eloonjääneen puolison oikeudesta jäädä asumaan yhteiseen asuntoon.
 3. Perinnön jakautumisesta muille läheisille, esimerkiksi omille lapsille.

Testamentteja on kahdenlaisia:

Hallintaoikeustestamentti:

Kyseisellä testamentilla sen saajalle on annettu hallintaoikeus testamentissa määriteltyyn omaisuuteen, mutta omaisuuden omistusoikeus on määrätty jollekin toiselle henkilölle, esim. Rintaperilliselle. Hallintaoikeus ei siis anna omaisuuteen omistusoikeutta, vaan pelkästään oikeuden pitää tiettyä omaisuutta hallinnassaa, omistusoikeuden siirtyessä määrätyille henkilöille. Koska hallintaoikeus rajoittaa omistajan oikeutta käyttää omistamaansa omaisuutta, saa hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen perintöverotuksessa huojennuksen.

Omistusoikeustestamentti 

Omistusoikeustestamentti antaa saajalleen täyden omistusoikeuden perittävään omaisuuteen. Hän voi käyttää omaisuutta täysin vapaasti ja halutessaan luovuttaa sekä myydä perittävän omaisuuden.

Haluatko laatia avoehdon?

Laadi avoehto tästä

Jopa 5 minuutissa!

Laadi keskinäinen testamentti tästä!

Tilaa testamentti

Vain 200 €

Miksi avopuolisoiden kannattaa tehdä testamentti?

Avoliitossa olevilla henkilöillä ei ole automaattista oikeutta periä toisiaan. Testamentin avulla voi varmistaa, että haluamansa omaisuus siirtyy avopuolisolle heidän kuoltuaan. Testamentissa voidaan määritellä, miten omaisuus jaetaan ja näin suojella kumppania taloudellisesti. 

Avopuolisoiden kannattaa laatia testamentti seuraavista syistä:

 • Mahdollisten riitojen välttäminen perillisten kesken perinnönjaossa
 • Testamentin huolellinen laatiminen voi säästää suurilta perintöveroilta
 • Voidaan päättää siitä, kuka sinut perii, mikä on tärkeää esimerkiksi uusioperheissä, kun halutaan taata lasten oikeus perintöön.

Testamentin tekeminen

Testamentilla on tiettyjä muotovaatimuksia, joita pitää noudattaa jotta testamentti on laillisesti pätevä. Testamentin muotovaatimukset ovat nämä:

 1. Kirjallinen
  • Testamentin muoto on vapaa, kunhan se on kirjallinen. Testamentin voi siis esimerkiksi kirjoittaa käsin tai koneella. On suositeltavaa otsikoida testamentti testamentiksi.
 2. Allekirjoitettu
  • Testamentintekijän on allekirjoitettava testamentti käsin. Testamenttia ei voi siis allekirjoittaa sähköisesti. Allekirjoituksen yhteyteen on suositeltavaa kirjata allekirjoitusaika ja paikka.
 3. Kahden esteettömän todistajan allekirjoittama
  • Testamentti täytyy allekirjoittaa käsin kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa.
  • Esteetön todistaja saa olla kuka vain yli 15-vuotias henkilö, mutta hän ei saa olla esimerkiksi sukulainen tai testamentinsaaja. 
  • Todistajien pitää olla tietoisia siitä, että kyseessä on testamentti, mutta heidän ei tarvitse olla tietoisia sen sisällöstä, ellei testamentin tekijä toisin päätä. 
  • Todistajien täytyy allekirjoittaa testamentti, merkitä testamenttiin päiväys ja paikkakunta, jossa testamentti todistetaan päteväksi sekä oma ammattinimike. 

Testamentin voi tehdä itse, mutta on suositeltavaa tehdä se asiantuntijan kanssa, kuten juristin avustuksella, jotta vältytään mahdollisilta muotovirheiltä ja voidaan varmistua sen pätevyydestä. 

Testamentin huomiointi perinnönjaossa

Avoliitossa testamentin laatiminen on tärkeää perinnönjakoa ajatellen, sillä avoparit eivät peri toisiaan automaattisesti ilman testamenttia. Mikäli he eivät ole tehneet testamenttia, kuolleen avopuolison omaisuuden perii tämän lakimääräiset perilliset. Ilman testamenttia, eloonjääneellä avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, mikäli asunto on ollut kuolleen avopuolison omaisuutta. 

Testamentti kannattaa teettää, mikäli halutaan muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. Mikäli testamenttia ei ole tehty, henkilön kuolinpesä jaetaan vain lakimääräisten perillisten kesken (joihin avopuoliso ei lukeudu). Jos testamentin tekijällä on rintaperillisiä eli lapsia tai heidän jälkeläisiään, heillä on testamentista huolimatta aina oikeus vaatia lakiosansa perinnöstä, mikä on puolet lakimääräisesti perintöosasta. (Katso esimerkki lakiosan määrästä täältä) Lakiosa täytyy vaatia määräajassa, noin 6 kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perillisille. 

Mikäli halutaan jättää rintaperillinen kokonaan perinnöttömäksi, siitä täytyy aina määrätä testamentissa. On tärkeää harkita tarkkaan rintaperillisen perinnöttömäksi jättämistä, sillä rintaperillisen voi jättää perinnöttömäksi vain vakavasta syystä, esimerkiksi jos he ovat rikoksella loukanneet perittävää tai tämän lapsia. 

Kumpi pätee avoehto vai testamentti

Molemmat asiakirjat ovat päteviä, niissä vain määrätään erilaisista asioista. Koska avoliitto ei nauti samanlaisesta oikeudellisesta suojasta kuin avioliitto, avoehdon laatiminen on kannattavaa mahdollisten erotilanteiden varalta. Avoehtoon voidaan kirjata yhteisiä sääntöjä esimerkiksi yhteisen omaisuuden jakamisesta. Avoehto kannattaa tehdä myös siksi, että sillä voidaan välttää avoliittolain säännöksistä yhteisellä sopimuksella, esimerkiksi hyvitys vaatimuksista. (Katso hyvityksestä lisää täältä).

Ilman avoehtoa avoliiton purkautuessa eroon tai kuolemaan, omaisuus jaetaan eri tavalla riippuen siitä, soveltuuko kyseiseen avoliittoon avoliittolaki. Avoliittolaki soveltuu niissä tilanteissa, kun puolisot ovat asuneet yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii, toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu. Avoehdolla voidaan siis sopia yhteisestä omaisuudesta ja sen jakamisesta erotilanteissa, kun taas testamentilla yksittäinen henkilö päättää omaisuutensa jakautumisesta kuoleman sattuessa.

Haluatko laatia testamentin?

Tilaa tetamentti tästä

Juristin laatima keskinäinen testamentti vain 200 €

Haluatko kysyä testamentista?

Lue lisää!

Mikä on perukirja?

Mikä on sopimus avoeron varalta eli avioehto? Lue tästä, me kerromme kaiken tarpeellisen!

Rekry: Kaupallinen koordinaattori / Commercial coordinator

Etsimme motivoitunutta, itseohjautuvaa ja myynnillisen otteen…

Mitä kaikkea läheisen vakavasti sairastuessa tai kuollessa pitää hoitaa

Mitä kaikkea läheisen vakavasti sairastuessa tai kuollessa pitää hoitaa? Läheisen vakavasti sairastuminen on kova pala kenelle tahansa ja näihin tilanteisiin kannattaa varautua hoitamalla tiettyjä käytännön asioita kuntoon.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.