Varaudu avioeroon ositussopimuksella

Sopimus avioeron varalta eli ositussopimus on sopimus avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen varalta. Ositussopimuksessa voi sopia etukäteen puolisoiden omaisuuden jakamisesta sekä muista eroon liittyvistä asioista, kuten lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Ositussopimus kannattaa tehdä kaiken varalta ja silloin, kun välit ovat täysin sopuisat. Ositussopimuksella voi varmistua siitä, että erotilanteessa asiat sujuvat riidattomasti, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lue tästä artikkelista mikä on avioeron varalle tehtävä sopimus ja miksi ositussopimus kannattaa tehdä.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä on ositussopimus,
 • Miten ositussopimus eroaa avioehdosta,
 • Mitä ositussopimus voi sisältää,
 • Miksi ositussopimus kannattaa tehdä,
 • Miten ja milloin ositussopimus tehdään ja
 • Onko ositussopimus aina sitova.

“Tekisin aviopareina avioehdon ja testamentin lisäksi aina myös ositussopimuksen. Kun asiat ovat hyvin, silloin on helpompi keskustella ja sopia siitä, miten asioiden haluttaisiin menevän, jos jostain syystä joskus tulisikin ero. Erotilanteessa tai eron jo tapahduttua yhteistä säveltä on vaikeampi löytää, jos välejä varjostaa esimerkiksi suru tai viha. Jos sopimusta joudutaan joskus käyttämään, jo valmiiksi voimia vievän eron lisäksi ei tarvitse käydä riitelemään omaisuudesta tai lasten tapaamisoikeudesta”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Mitä tarkoittaa sopimus avioeron varalta eli ositussopimus?

Ositussopimus, on sopimus avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen varalta. Sopimuksessa voidaan sopia etukäteen avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamisesta sekä eroon liittyvistä muista asioista, kuten esimerkiksi lasten huollosta ja elatuksesta.

Ositussopimuksessa voidaan määrätä myös esimerkiksi:

 • Kumpi puoliso saa haltuunsa yhteisen kodin tai kesämökin.
 • Kenelle yhteiset lemmikkieläimet jäävät.
 • Maksettavan hyvityksen määrästä puolisolle.

Ositussopimus sitoo vain sopimuksen osapuolia. Tämä tarkoittaa sitä, että se soveltuu vain erotilanteisiin, eikä sopimusta näin ollen sovelleta, jos avioliitto päättyy toisen kuolemaan. Näihin tilanteisiin voi varautua avioehdolla tai testamentilla.

Miten ositussopimus eroaa avioehdosta?

Sopimus avioeron varalle on eri asia kuin avioehto. Sopimuksen avioeron päättymisen varalta voi tehdä riippumatta siitä onko puolisot solmineet avioehtoa.

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä eroon, puolisoiden välillä toimitetaan aina omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksessa selvitetään avio-oikeuden alainen omaisuus ja se jaetaan puolisoiden kesken tasan.

Avioehdolla sovitaan siitä, ​​mikä omaisuuslaskelmissa huomioidaan ja mikä ei. Avioehdolla voi esimerkiksi sopia, että vain tietty omaisuus huomioidaan piiriin tai, että molemmat pitävät oman omaisuutensa täysin. Usein aviopareilla on yhteistä omaisuutta, joka halutaan ottaa laskelmissa huomioon, kuten esimerkiksi yhteinen talo tai muuta irtaimistoa.

Ositussopimuksen avulla voidaan sopia etukäteen jo tarkemmin siitä, miten omaisuus jaetaan riippumatta siitä onko puolisoilla avioehtoa vai ei. Ositussopimuksella siis sovitaan, miten erotilanteessa laskelmat tehdään (eli miten ositus suoritetaan). Näin erotilanteessa voidaan välttyä riitaisuuksilta sekä säästää aikaa ja vaivaa.

Haluatko laatia ositussopimuksen?

Tee ositussopimus tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä ositussopimuksesta?

Mitä sopimus avioeron varalta voi sisältää?

Ositussopimuksessa voidaan sopia melko vapaasti mistä vain avioliiton päättymiseen liittyvästä asiasta. Yleisesti se sisältää tiedon siitä, miten avioparin omaisuus jaetaan erotilanteessa. Ositussopimus on puolisoiden välinen sopimus, jota koskee sopimusvapaus. Puolisot voivat siis sopia sopimuksessa osituksen lopputuloksesta mitä haluavat.

Ositussopimusksessa voidaan esimerkiksi sopia myös yhteisen asunnon, kiinteistön, irtaimiston tai muun omaisuuden jakautumisesta. Sopimuksessa voidaan myös sopia velkojen jakautumisesta.

Avioeron varalta tehtävissä sopimuksissa sovitaan usein myös lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeuksista.

Miksi sopimus avioeron varalta kannattaa tehdä?

Omaisuuden suojaaminen: Avioehtosopimuksella voidaan suojata toisen puolison omaisuutta, esimerkiksi perintöä tai lahjaa, jota hän ei halua jakaa puolisonsa kanssa avioeron sattuessa. Sopimuksella voidaan myös määritellä, mitkä varat ovat yhteisiä ja mitkä ovat kunkin puolison henkilökohtaista omaisuutta.

Selvät pelisäännöt: Avioehtosopimuksella voidaan määritellä selkeästi, miten omaisuus jaetaan avioeron yhteydessä. Tämä voi vähentää riitoja ja helpottaa prosessia, jos avioero tapahtuu.

Verotukselliset edut: Avioehtosopimuksella voidaan saavuttaa verotuksellisia etuja, kuten välttää lahjaveroa tai perintöveroa.

Ajan säästäminen: Jos avioerosta joudutaan riitelemään oikeudessa, se voi viedä paljon aikaa ja rahaa. Avioehtosopimus voi auttaa välttämään tällaisia tilanteita.

Rauhan säilyttäminen: Avioehtosopimus voidaan laatia jo ennen avioliiton solmimista tai sen aikana, jolloin molemmat osapuolet voivat keskustella ja sopia asiasta yhteisymmärryksessä. Tämä voi auttaa säilyttämään hyvän suhteen ja vähentää jännitteitä suhteessa avioeron mahdollisuuteen.

Ositussopimus kannattaa tehdä aina varmuuden vuoksi eron varalta. Se yksinkertaistaa asioita erotilanteessa, sekä säästää aikaa itse osituksessa ja sen avulla voi välttää riitatilanteet osituksen yhteydessä. Ositussopimus on hyvä tehdä riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehtoa vai ei.

Esim. Sari ja Eetu ovat olleet avioliitossa neljä vuotta. Heillä ei ole avioehtoa eikä ositussopimusta. Heillä on muun muassa asunto sekä kesämökki. Sari ja Eetu päätyvät avioeroon, jonka seuraksena on suoritettava avioliittolain mukainen omaisuuden ositus. Ilman avioehtoa heillä on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että molempien kaikki omaisuus huomioidaan edellä esitetyssä laskelmassa, jonka pohjalta katsotaan, kumpi joutuu maksamaan toiselle tasausta. Sarille ja Eetulle syntyy kiista omaisuuden jakamisesta, koska molemmat haluaisivat säilyttää kesämökin hallinnassaan.  Sari ja Eetu eivät pääse asiassa sovintoon ja molemmat joutuvat hankkimaan juristin eron setvimiseksi. Prosessi on raskas ja pitkäkestoinen. Ositussopimuksen avulla Sari ja Eetu olisivat voineet esimerkiksi etukäteen sopia, mitä kesämökille erotilanteessa tapahtuisi tai jos se siirtyisi toiselle, kuinka tunnearvoa sisältävä omaisuuserä voitaisiin toiselle korvata.

Milloin ositussopimus pitää tehdä?

Ositussopimuksen voi laatia milloin tahansa. Sen voi tehdä ennen avioliittoa, milloin tahansa sen aikana tai ennen virallista eropäätöstä. Sopimus avioeron varalta on suositeltavaa tehdä silloin, kun välit ovat hyvät ja asiat ovat hienosti, jotta sopimus saadaan täysin neutraaliksi.

On kuitenkin tärkeää huomata, että avioehtosopimuksella on myös rajoituksia ja sen laatiminen vaatii huolellista harkintaa. Siksi on suositeltavaa, että avioehtosopimus laaditaan yhdessä juristin kanssa, jotta se vastaa lain vaatimuksia ja molempien osapuolten etuja.

Haluatko laatia ositussopimuksen?

Tee ositussopimus tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä ositussopimuksesta?

Miten ositussopimus tehdään?

Sopimus avioeron varalta perustuu sopimusvapaudelle eikä sillä näin ollen ole mitään virallista muotoa, jota tulisi noudattaa. Sitä ei myöskään tarvitse rekisteröidä eikä sopimukseen tarvita todistajia. Näyttö- ja tulkintaongelmien välttämiseksi olisi kuitenkin suositeltavaa, että ositussopimus tehtäisiin asiantuntijan avulla kirjallisesti ja kummatkin puolisot allekirjoittaisivat sopimuksen ja kahden todistajan läsnäollessa.

Ositussopimuksen sitovuus

Vaikka aviopari olisi tehnyt ositussopimuksen, he eivät ole pakotettuja noudattamaan sitä erotilanteessa, sopimuksesta voidaan sopia toisin yhteisellä päätöksellä.

Usein juristilta kysyttyä osituksesta

Miten ositus tehdään avioerossa?

 • Ositus on aviopuolisoiden välinen sopimus eli ositus suoritetaan ositussopimuksella. Ositus kannattaa tehdä juristin avustuksella, jotta sen saa kerralla hoidettua kuntoon. Pääset kysymään tarjouksen osituksen laatimisesta tästä.

Onko pakko jakaa omaisuus avioerossa?

 • Omaisuuden voi jakaa vapaavalintaisesti, mutta ositus on pakko suorittaa. Jos ositusta ei tehdä eron jälkeen, kysytään sen perään viimeistään, kun toinen puolisoista kuolee. Tämä johtuu siitä, että avio-oikeus lakkaa vasta, kun ositus on tehty. Jos ositusta ei ole tehty, tehdään ositus viimeistään toisen kuoltua (jolloin ex-puoliso on kuolinpesän osakas ja kuollutta puolisoa edustaa hänen kuolinpesän osakkaat).

Mistä tietää onko avioehto?

 • Avioehto rekisteröidään digi- ja väestötietovirastoon, josta voi saada kopion avioehdosta. Toisaalta avioehto on molempien puolisoiden keskinäinen sopimus, jolloin sitä ei voi pätevästi tehdä toiselta salassa.

Miten avioero hoidetaan?

 • Käräjäoikeudelle jätetään asiasta hakemus. Avioeroprosessi on kaksiosainen, lue siitä tarkemmin tästä ”Avioeron vaiheet”. Ositus on osa avioeroa ja se voidaan tehdä heti, kun avioero on laitettu vireille käräjäoikeuteen.

Lue lisää ositussopimuksesta ja avioerosta

Perinnön jakaminen perinnönsaajille ja lakiosa

Perinnön jakaminen tarkoittaa perinnönjaon toteuttamista, jossa vainajan jälkeen jääneet varat jaetaan perinnönsaajien kesken.

Vältä riitaisa avioero – tee avioehto

Juridisesta vinkkelistä on monia tapoja välttää riitaisa avioero. Tässä artikkelissa muutamia vinkkejä.

Testamentti ja juristin neuvonta

300 €
Testamentti on ainut asiakirja, jolla voit määrätä kuinka omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Sopimus avioeron varalta on ositussopimus. Ositussopimus, on sopimus avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen varalta. Sopimuksessa voidaan sopia etukäteen avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamisesta sekä eroon liittyvistä muista asioista, kuten esimerkiksi lasten huollosta ja elatuksesta.

Avioehdolla sovitaan siitä, ​​mikä omaisuuslaskelmissa huomioidaan ja mikä ei. Esim. että vain tietty omaisuus huomioidaan tai, että molemmat pitävät oman omaisuutensa täysin.

Ositussopimuksella sovitaan, miten erotilanteessa laskelmat tehdään (eli miten ositus suoritetaan). 

Ositussopimuksessa voidaan määrätä esimerkiksi:

 • Kumpi puoliso saa haltuunsa yhteisen kodin tai kesämökin.
 • Kenelle yhteiset lemmikkieläimet jäävät.
 • Maksettavan hyvityksen määrästä puolisolle.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.