Varaudu avioeroon ositussopimuksella

Sopimus avioeron varalta eli ositussopimus on sopimus avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen varalta. Ositussopimuksessa voi sopia etukäteen puolisoiden omaisuuden jakamisesta sekä muista eroon liittyvistä asioista, kuten lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Ositussopimus kannattaa tehdä kaiken varalta ja silloin, kun välit ovat täysin sopuisat. Ositussopimuksella voi varmistua siitä, että erotilanteessa asiat sujuvat riidattomasti, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lue tästä artikkelista mikä on avioeron varalle tehtävä sopimus ja miksi ositussopimus kannattaa tehdä.

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Mikä on ositussopimus,
  • Miten ositussopimus eroaa avioehdosta,
  • Mitä ositussopimus voi sisältää,
  • Miksi ositussopimus kannattaa tehdä,
  • Miten ja milloin ositussopimus tehdään ja
  • Onko ositussopimus aina sitova.

“Tekisin aviopareina avioehdon ja testamentin lisäksi aina myös ositussopimuksen. Kun asiat ovat hyvin, silloin on helpompi keskustella ja sopia siitä, miten asioiden haluttaisiin menevän, jos jostain syystä joskus tulisikin ero. Erotilanteessa tai eron jo tapahduttua yhteistä säveltä on vaikeampi löytää, jos välejä varjostaa esimerkiksi suru tai viha. Jos sopimusta joudutaan joskus käyttämään, jo valmiiksi voimia vievän eron lisäksi ei tarvitse käydä riitelemään omaisuudesta tai lasten tapaamisoikeudesta”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Mitä tarkoittaa sopimus avioeron varalta eli ositussopimus?

Ositussopimus, on sopimus avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen varalta. Sopimuksessa voidaan sopia etukäteen avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamisesta sekä eroon liittyvistä muista asioista, kuten esimerkiksi lasten huollosta ja elatuksesta.

Ositussopimuksessa voidaan määrätä myös esimerkiksi:

  • Kumpi puoliso saa haltuunsa yhteisen kodin tai kesämökin.
  • Kenelle yhteiset lemmikkieläimet jäävät.
  • Maksettavan hyvityksen määrästä puolisolle.

Ositussopimus sitoo vain sopimuksen osapuolia. Tämä tarkoittaa sitä, että se soveltuu vain erotilanteisiin, eikä sopimusta näin ollen sovelleta, jos avioliitto päättyy toisen kuolemaan. Näihin tilanteisiin voi varautua avioehdolla tai testamentilla.

Miten ositussopimus eroaa avioehdosta?

Sopimus avioeron varalle on eri asia kuin avioehto. Sopimuksen avioeron päättymisen varalta voi tehdä riippumatta siitä onko puolisot solmineet avioehtoa.

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä eroon, puolisoiden välillä toimitetaan aina omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksessa selvitetään avio-oikeuden alainen omaisuus ja se jaetaan puolisoiden kesken tasan.

Avioehdolla sovitaan siitä, ​​mikä omaisuuslaskelmissa huomioidaan ja mikä ei. Avioehdolla voi esimerkiksi sopia, että vain tietty omaisuus huomioidaan piiriin tai, että molemmat pitävät oman omaisuutensa täysin. Usein aviopareilla on yhteistä omaisuutta, joka halutaan ottaa laskelmissa huomioon, kuten esimerkiksi yhteinen talo tai muuta irtaimistoa.

Ositussopimuksen avulla voidaan sopia etukäteen jo tarkemmin siitä, miten omaisuus jaetaan riippumatta siitä onko puolisoilla avioehtoa vai ei. Ositussopimuksella siis sovitaan, miten erotilanteessa laskelmat tehdään (eli miten ositus suoritetaan). Näin erotilanteessa voidaan välttyä riitaisuuksilta sekä säästää aikaa ja vaivaa.

Haluatko laatia ositussopimuksen?

Tee ositussopimus tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä ositussopimuksesta?

Mitä sopimus avioeron varalta voi sisältää?

Ositussopimuksessa voidaan sopia melko vapaasti mistä vain avioliiton päättymiseen liittyvästä asiasta. Yleisesti se sisältää tiedon siitä, miten avioparin omaisuus jaetaan erotilanteessa. Ositussopimus on puolisoiden välinen sopimus, jota koskee sopimusvapaus. Puolisot voivat siis sopia sopimuksessa osituksen lopputuloksesta mitä haluavat.

Ositussopimusksessa voidaan esimerkiksi sopia myös yhteisen asunnon, kiinteistön, irtaimiston tai muun omaisuuden jakautumisesta. Sopimuksessa voidaan myös sopia velkojen jakautumisesta.

Avioeron varalta tehtävissä sopimuksissa sovitaan usein myös lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeuksista.

Miksi sopimus avioeron varalta kannattaa tehdä?

Ositussopimus kannattaa tehdä aina varmuuden vuoksi eron varalta. Se yksinkertaistaa asioita erotilanteessa, sekä säästää aikaa itse osituksessa ja sen avulla voi välttää riitatilanteet osituksen yhteydessä. Ositussopimus on hyvä tehdä riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehtoa vai ei.

Esim. Sari ja Eetu ovat olleet avioliitossa neljä vuotta. Heillä ei ole avioehtoa eikä ositussopimusta. Heillä on muun muassa asunto sekä kesämökki. Sari ja Eetu päätyvät avioeroon, jonka seuraksena on suoritettava avioliittolain mukainen omaisuuden ositus. Ilman avioehtoa heillä on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että molempien kaikki omaisuus huomioidaan edellä esitetyssä laskelmassa, jonka pohjalta katsotaan, kumpi joutuu maksamaan toiselle tasausta. Sarille ja Eetulle syntyy kiista omaisuuden jakamisesta, koska molemmat haluaisivat säilyttää kesämökin hallinnassaan.  Sari ja Eetu eivät pääse asiassa sovintoon ja molemmat joutuvat hankkimaan juristin eron setvimiseksi. Prosessi on raskas ja pitkäkestoinen. Ositussopimuksen avulla Sari ja Eetu olisivat voineet esimerkiksi etukäteen sopia, mitä kesämökille erotilanteessa tapahtuisi tai jos se siirtyisi toiselle, kuinka tunnearvoa sisältävä omaisuuserä voitaisiin toiselle korvata.

Milloin ositussopimus pitää tehdä?

Ositussopimuksen voi laatia milloin tahansa. Sen voi tehdä ennen avioliittoa, milloin tahansa sen aikana tai ennen virallista eropäätöstä. Sopimus avioeron varalta on suositeltavaa tehdä silloin, kun välit ovat hyvät ja asiat ovat hienosti, jotta sopimus saadaan täysin neutraaliksi.

Haluatko laatia ositussopimuksen?

Tee ositussopimus tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä ositussopimuksesta?

Miten ositussopimus tehdään?

Sopimus avioeron varalta perustuu sopimusvapaudelle eikä sillä näin ollen ole mitään virallista muotoa, jota tulisi noudattaa. Sitä ei myöskään tarvitse rekisteröidä eikä sopimukseen tarvita todistajia. Näyttö- ja tulkintaongelmien välttämiseksi olisi kuitenkin suositeltavaa, että ositussopimus tehtäisiin asiantuntijan avulla kirjallisesti ja kummatkin puolisot allekirjoittaisivat sopimuksen ja kahden todistajan läsnäollessa.

Ositussopimuksen sitovuus

Vaikka aviopari olisi tehnyt ositussopimuksen, he eivät ole pakotettuja noudattamaan sitä erotilanteessa, sopimuksesta voidaan sopia toisin yhteisellä päätöksellä.

Lue lisää ositussopimuksesta ja avioerosta

Tee avioehto. Avioliitto päättyy aina

Mitä kaikkea avioehdosta täytyy tietää? Lue tästä!

Omaisuuden erottelu

300 - 900 €
Omaisuuden erottelu suoritetaan silloin kun puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Yleensä tällainen tilanne on silloin, kun puolisoilla on ollut avioehto, jossa avio-oikeus on suljettu pois.

Ositus

300 - 900 €
Ositus suoritetaan avioliiton päättymisen jälkeen, jos puolisoilla ei ole ollut avioehtoa. Osituksessa puretaan, selvitetään ja tasataan avioliiton muodostamat varallisuus-suhteet.

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.