Avioehto on halpa tapa turvata sopuisa avioero

Avioliitto päättyy aina, joko eroon tai toisen kuolemaan. Avioliiton päättyessä enemmän omistava maksaa toiselle sen verran rahaa, että puntit ovat tasan. Laskelmissa huomioidaan mm. omat säästöt, yritystoiminta sekä saadut lahjat ja perinnöt. Tätä voidaan muuttaa avioehdolla.

Tässä artikkelissa kerromme, miksi avioehto kannattaa tehdä ja millä tavalla se takaa sopuisamman avioeron.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä on avio-oikeus?
 • Mikä on avioehto?
 • Miksi avioehtosopimus kannattaa tehdä hyvän sään aikaan?
 • Miksi avioehtosopimuksen lisäksi kannattaa tehdä testamentti?

“Avioehdon tekeminen on kuin auton katsastus. Se on pakollinen hoitaa, jotta matkaa voi taittaa turvallisin mielin. Asiaan täytyy palata tasaisin väliajoin ja tarkistaa, ovatko kertyneet kilometrit aiheuttaneet korjaustarpeita.”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Mikä on avio-oikeus?

Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, että avioliiton solmimisen jälkeen puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, jos avioliitto päättyy (joko eroon tai toisen kuolemaan), aviovarallisuus tasataan.

Tasaus sitä, että enemmän omistava maksaa vähemmän omistavalle sen verran rahaa (”tasinko”), että molemmilla on eron jälkeen yhtä paljon omaisuutta. Tässä laskelmassa suoritetaan molempien kaikkien varojen ja velkojen määritys eli esimerkiksi myös omat henkilökohtaisest säästöt ja yritysvarallisuus huomioidaan. Tätä tasausta kutsutaan ositukseksi, josta löydät myös esimerkkilaskelman täältä.

Vastaus kysymykseen ”milloin avio-oikeus päättyy?” on siis se, että avio-oikeus päättyy vasta, kun ositus on suoritettu.

Avioehto on ainoa asiakirja, jolla tähän voi vaikuttaa tai jolla tätä voi muuttaa.

Mikä on avioehto?

Avioehdolla tarkoitetaan puolisoiden välistä sopimusta, jossa sovitaan siitä mitä oikeuksia toisella on omaan omaisuuteen. Avioehdolla voidaan vaikuttaa siihen, mitä omaisuutta edellä mainitussa osituksessa otetaan huomioon.

Esimerkki avioehto

Avioehdolla voidaan esimerkiksi määrätä, että

 • avio-oikeus on muuten, mutta oikeutta toisen perintönä tai lahjana saamaan omaisuuteen ei ole
 • avio-oikeus on muuten, mutta oikeutta toisen yritykseen ei ole
 • kummallakaan ole avio-oikeutta mihinkään puolisonsa omaisuuteen eli henkilökohtaiseen omaisuuteen taikka omaisuuden tuottoon
 • avio-oikeutta ei ole mihinkään, jos avioliitto päättyy eroon, mutta avio-oikeus on, jos avioliitto päättyy toisen kuolemaan
 • toisella ei ole avio-oikeutta
 • kummallakin on avio-oikeus täysin (jolloin avioehtoa ei tarvitse erikseen tehdä)

Haluatko laatia avioehdon?

Tee avioehto tästä!

Jopa 5 minuutissa!

Haluatko kysyä avioehdosta?

Miksi avioehtosopimus kannattaa tehdä hyvän sään aikaan?

 • Avioehtosopimuksella saat turvaa yllättäviin tilanteisiin (jos toinen esimerkiksi kartuttaakin avioliiton aikana varallisuutta). Tässä kohtaa avioehdon puheeksi ottaminen voi olla vaikeampaa.
 • Vältät riitelyn.
 • Et joudu vastuuseen toisen veloista.
 • Saat pitää omat rahasi ja turvaat omat säästösi, oman yritysvarallisuutesi ja vaikka kesän sukumökin.
 • Avioehtoa on vaikeampi laatia eron lähestyessä. Vaarana voi olla, ettei toinen enää suostukaan laatimaan avioehtoa.

Voiko avioerosta tulla kallis?

Voi, jos ei ole avioehtoa. Osituksessa enemmän omistava nimittäin joutuu suorittamaan toiselle sen verran omaisuutta, että heillä on eron jälkeen yhtä paljon rahaa. Jos puolisosi on siis huomattavasti varattomampi tai hänellä on enemmän velkaa, joudut sinä avioliiton päätyttyä maksamaan hänelle tasausta eli tasinkoa. Tasingolle ei ole euromääräistä ylärajaa, joten avioerosta voi tulla kallis.

Lue lisää osituksesta.

Katso mallia osituslaskelman hahmottelemiseen täältä. Ositus ja avioehto kannattaa kuitenkin aina laadituttaa juristilla, jotta varmistat haluamasi toiveen lopputuloksesta.

Miksi avioehtosopimuksen lisäksi kannattaa tehdä testamentti?

Avioehdon voi nähdä epäluottamuksen osoituksena ja niin, ettei avioliittoon mennä rahan vuoksi. Samasta syystä avioehto voi kuitenkin olla myös rakkaudenosoitus ja tämä alkaakin olla kasvava trendi. Nykyinen avioliittolaki on hyvin vanhaa perua ja sillä on ollut tarkoitus turvata pitkiä avioliittoja ja erityisesti lesken asemaa. Nykypäivänä avioliiton päättyessä avio-oikeus ja suoritettava tasaus voi olla suurikin yllätys. Yllätyksien välttämiseksi oma tilanne onkin hyvä käydä läpi juristin kanssa.

Haluatko laatia testamentin?

Haluatko laatia avioehdon?

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.