Testamentin teko juristin avustuksella

Tässä artikkelissa käsitellään testamenttia  sekä sen tekemistä. Selvitämme mitkä ovat testamentin muotovaatimukset sekä miten testamentti tehdään. Juristimme kertoo myös sitä, miten testamentin tekeminen vaikuttaa rintaperillisten lakiosaan ja miten rintaperillisen voi jättää kokonaan perinnöttä.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • mikä on testamentti
 • miksi testamentti kannattaa tehdä?
 • mikä on testamentin lakiosa?
 • onko testamentti vapaamuotoinen?
 • mikä on pätemätön testamentti tai milloin testamentti on pätemätön?

“Jokaisen pitäisi tehdä testamentti. Testamentti on ainut asiakirja, jolla voi varmistaa sen, että perintö menee tietyille henkilöille. Vaikka lain määrittämät perilliset olisivat itselle ok, testamentin tekemisen voi helpottaa perillisten vaikeaa tilannetta. Sillä voi nimittäin helpottaa verotusta, ehkäistä riitoja sekä estää ex-puolisoiden oikeuden perintöön.“

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Mikä on testamentti?

Testamentti on asiakirja, jossa henkilö voi määrätä, miten omaisuus eli jäämistö jaetaan kuoleman jälkeen. Testamentti ei ole pakko tehdä, mutta se on monessa tilanteessa erittäin suositeltavaa. Kuka tahansa yli täysi-ikäinen voi tehdä testamentin. Myös 15-18 vuotias voi tehdä testamentin, jossa hän testamenttaisi omalla työllään ansaitsemiaan varoja.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentin teko on siis aina kannattavaa tehdä, jos lain mukaista perimysjärjestystä haluaa muuttaa.

Vaikka perintö saisi jakautua lain mukaan, testamentti kannattaa tehdä näiden määräyksien takia:

 • ettei perinnönsaajien aviopuolisoilla (tai mahdollisilla ex-puolisoilla) ole oikeuksia saatuun perintöön. Tällä määräyksellä voidaan suojata esimerkiksi sitä, ettei sukumökki tai muut henkilökohtaiseksi omaisuudeksi tarkoitetut varat siirtyisi ex-puolisoille.
 • minkä maan lakia perimykseen sovelletaan. Tämä on erityisen tärkeä määräys etenkin, jos perittävä on asunut tai suunnittelee asuvansa eläkepäivillä ulkomailla.

Testamentin tekeminen voi olla myös kannattavaa verotussyistä. Koska perintöveroprosenttiin vaikuttavat sekä perillisen sukulaisuussuhde perittävään että perittävän omaisuuden määrä. Täten testamentilla voidaan mahdollisesti vaikuttaa perittävästä omaisuudesta menevän perintöveron määrään.

Testamentin tekemisellä voidaan vaikuttaa myös vainajan perillisten arkeen heti kuoleman jälkeen. Sillä voidaan nimittäin vähentää riitoja. Perillisillä saattaa olla oikein hyvät välit vielä vainajan eläessä, mutta perinnönjako tilanteessa välit voivat usein kiristyä, etenkin kun mukana on muutenkin suuria tunteita.

Testamentin lakiosa

Rintaperillisellä on lähtökohtaisesti aina oikeus lakiosaan. Lakiosa oikeuttaa rintaperillisen puoleen siitä omaisuuden arvosta, joka hänellä olisi tullut, jos testamenttia ei olisi tehty.

Esim.

Vainaja on päättänyt testamentata koko 500 000 euron omaisuutensa parhaalle ystävälleen, mutta hänellä on kaksi lasta. Testamentista huolimatta lapset voivat vaatia lakiosaansa. Koska ilman testamenttia lapset olisivat molemmat perineet 250 000 euroa, on yhden lapsen lakiosan suuruus puolet tuosta summasta eli 125 000 euroa.

Lakiosaa ei saa automaattisesti, vaan sitä pitää vaatia. Yleensä tämä tehdään perunkirjoituksessa tai ennen sitä, kun testamentti annetaan lapsille tiedoksi. Lakiosaa täytyy vaatia kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu lapselle tiedoksi.

Perinnöttömäksi tekeminen

Jos lapselle ei haluta maksaa edes lakiosaa, on kyse kokonaan perinnöttä jättämisestä tai perinnöttömäksi tekemisestä. Tähän on kaksi perustetta:

 • rintaperillinen on tahallisella rikollisella teolla syvästi loukannut perittävää tai tämän läheistä.
 • rintaperillinen elää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Perinnöttömäksi tekeminen ja sen tarkat perusteet täytyy mainita testamentissa. Kynnys perusteiden hyväksymiselle on kuitenkin hyvin korkea.

Haluatko laatia testamentin?

Laadi testamentti tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä testamentista?

Vapaamuotoinen testamentti

Lähtökohtaisesti Suomessa sopimukset ovat vapaamuotoisia, mutta joitain sopimuksia, koskevat muotovaatimukset. Testamentti on yksi näistä. Näin ollen testamenttia ei siis voi tehdä vapaamuotoisesti, vaan sen on täytettävä tietyt kriteerit.

Testamentti tulee aina tehdä kirjallisesti sekä se on allekirjoitettava kahden todistajan läsnäollessa. Esteellisiä todistajia ovat mm:

 • aviopuoliso
 • lapset, lastenlapset ja näiden lapset
 • omat vanhemmat ja isovanhemmat
 • testamentin saaja ja hänen lähisukulaisensa

Avopuoliso ei ole lähtökohtaisesti esteellinen, mutta hänen käyttäminen todistajana ei ole suositeltavaa.

Todistajien tulee olla

 • vähintään 15 vuotiaita ja
 • täysivaltaisia henkilöitä.
  • Täysivaltaisia henkilöitä ovat lähtökohtaisesti 18-vuotta täyttäneet henkilöt, jotka voivat tehdä itsenäisesti oikeustoimia, esimerkiksi solmia sopimuksia.

Lisäksi olisi hyvä, jos testamentti päivättäisiin ja asiakirja nimettäisiin testamentiksi. Epäselvyyksien vuoksi on myös hyvä kirjoittaa testamentin tekijän tarkat tiedot (nimi, henkilötunnus, kotipaikka).

Pätemätön testamentti

Jos testamentti ei noudata edellä mainittuja muotovaatimuksia, se voi olla pätemätön. Testamentti voi olla myös pätemätön, jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Tällainen tilanne voi tulla mm. silloin, jos testamentin tekijä on ollut edun valvottavana. Pätemättömyys voi myös seurata testamentin tekijä on pakotettu tai häntä on kiristetty tekemään testamentti.

Haluatko laatia testamentin?

Laadi testamentti tästä!

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä testamentista?

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.