Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta

Tilaa juristin laatima selvitys työsopimuksen irtisanomisesta netistä! Lakihelpiltä saat selvityksen työsopimuksen irtisanomisesta jopa kymmenessä minuutissa. Emme ole sopimuskone, vaan meillä jokainen asiakirja laaditaan aina juristin toimesta. Vastaa juristimme kysymyksiin ja saat selvityksen sähköpostiisi.

Helppoa, nopeaa ja silloin kun sinulle sopii!

Mikä on selvitys työsopimuksen irtisanomisesta?

Jos työnantaja aikoo irtisanoa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työnantajan pitää antaa irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Tämä voidaan tehdä selvityksellä työsopimuksen irtisanomisesta. Selvityksellä työnantaja voi tarvittaessa myös näyttää toteen, että hän on täyttänyt tämän velvollisuutensa.

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta hinta

150 €

Irtisanominen

Irtisanominen voidaan tehdä silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Taloudellisella syyllä tarkoitetaan yrityksen tuloksen heikkenemistä tai riittämättömyyttä ja sekä näiden riskien ennalta ehkäisyä.

Tuotannollisella syyt ja uudelleenjärjestelyt liittyvät työnantajan tuotannolliseen toimintaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Olennaista selvityksessä työsopimuksen irtisanomisessa on, että selvityksessä käy ilmi syitä joiden takia syntyy pysyviä sekä olennaisia seuraamuksia irtisanomisen kohteena olevaan työhön.

Työntekijän uudelleen koulutus

Työnantaja ei voi irtisanoa työntekijän työsopimusta vedoten tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin, mikäli työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa uusiin tehtäviin.

Irtisanomisperustetta ei ole ainakaan silloin, jos työnantaja on ottanut uuden työntekijän vastaaviin tehtäviin tai töiden uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Työnantajan koulutusvelvollisuus koskee sellaisia uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena molempien osapuolien kannalta.

Työnantajan takaisinotto-velvollisuus

Työnantajan tulee tarjota neljän kuukauden sisällä työntekijälle työtä, joka on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä, jos hän tarvitsee työntekijää samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Jos taas työsuhde on jatkunut sen päättymiseen mennessä keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, kestää takaisinottoaika kuusi kuukautta.

Mikäli työnantajalla on lomautettuja työntekijöitä, kutsutaan nämä töihin ennen irtisanottuja henkilöitä.

Myös osa-aikaisille työntekijöille tulee tarjota mahdollisuus lisätyöhön ennen kuin irtisanottuja voidaan kutsua takaisin.

Työnantajan tulee myös huomioida, että irtisanotun työntekijän tulee olla paikallisen TE-toimiston asiakkaana, jotta takaisinottovelvollisuutta voidaan soveltaa.

Selvityksen tekeminen työsopimuksen päättymisestä

Lakihelpiltä saat selvityksen työsopimuksen päättymisestä etänä ilman ajanvarausta. Palvelussamme vastaat ensin juristin kysymyksiin, jonka jälkeen juristi laatii sinulle selvityksen työsopimuksen päättymisestä ja lähettää sen sinulle sähköpostiin. Mikäli asiassa herää epäjohdonmukaisuuksia tai olet esittänyt juristillemme kysymyksiä, hän kontaktoi sinut ennen selvityksen lähettämistä.

Helppoa ja nopeaa!

Muuta ajankohtaista

Edunvalvonta­valtuutuksen UKK

Lue usein kysytyt kysymykset edunvalvontavaltuutuksesta tästä!

Avoehto yhteiselon päättymisen turvana

Mikä on sopimus avoeron varalta eli avioehto? Lue tästä, me kerromme kaiken tarpeellisen!

Varaudu avioeroon ositussopimuksella

Mikä on sopimus avioeron varalta eli ositussopimus? Me kerromme ja kerromme siitä kaiken tarvittavan!

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.