Miten perukirja laaditaan?

Perukirja on virallinen juridinen asiakirja, joka laaditaan henkilön kuoleman jälkeen. Se sisältää tiedot vainajan perillisistä, omaisuudesta ja veloista. Perukirja toimii veroilmoituksena perintöveron määräämiseksi sekä pohjana perinnönjaolle.

Hyvä tietää perunkirjoituksesta

 • Perunkirjoitus pitää järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
 • Kun tilaisuus on pidetty, perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa verohallinnolle. 
 • Perukirja pitää tehdä, vaikka vainaja olisi varaton. Jos vainajalla oli velkoja, ne kirjataan perukirjaan. 
 • Jos vainajalla ei ollut omaisuutta eikä velkoja, kuolinpesä todetaan perukirjassa varattomaksi ja velattomaksi.

Mitä tietoja perukirjaan tarvitaan?

Perunkirjoitusta varten tarvitaan

 • Vainajasta sukuselvitys, jotta voidaan varmistaa perilliset. Sukuselvityksen tulee sisältää tiedot yhtäjaksoisesti 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Joissakin tilanteissa sukuselvitys saattaa olla tarpeen myös aviopuolisosta, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä. 
 • Virallinen vahvistus siitä, että kuolinpesän osakkaat ovat elossa (elää -todistus). Tämä tieto on yleensä sukuselvityksessä. Mikäli elossa oloa ei voida vahvistaa sukuselvityksestä, on hankittava erillinen elossaolotodistus.
 • Tiedot varoista. Kuten asiakkuusilmoitukset pankeista kuolinpäivälle ja isännöitsijäntodistukset.
 • Tiedot veloista. Sekä ennen kuolemaa että kuoleman jälkeen aiheutuneet velat ja laskut.
 • Testamentti.
 • Avioehto.
 • Lahjakirjat ja ennakkoperinnöt.
 • Tiedot henkivakuutuksista.

Huomaathan, ettei lista ole tyhjentävä. Juristi kartoittaa tarvittavat tiedot aina tarkkaan kuolinpesän kanssa.

Perukirjan laatiminen

1. Ota yhteyttä lakimieheen, joka laatii perunkirjoituksen

 • Lakihelppi suosittelee laatimaan perukirjan aina juristilla (esim hautaustoimiston tai sopimuskoneen sijasta). Tämä perustuu siihen, että juristi osaa ottaa kuolinpesän kokonaistilanteen huomioon ja kirjata asiat oikein. Tämä vähentää ongelmia jatkossa, joita voi ilmetä muuten esim. pankkien tai viranomaisten kanssa. Oikein tehdyt kirjaukset voivat vaikuttaa myös perintöveroon ja perinnönjakoon edullisesti.

2. Hanki tarvittavat (juristin ohjeistamat) asiakirjat 

3. Laadi perukirja

 • Laadi perukirja (tai anna se juristin laadittavaksi). Jos annat perukirjan juristin laadittavaksi, et lähtökohtaisesti vastaa itse seuraavista toimista.

4. Sovi perunkirjoitustilaisuus

5. Pidä perunkirjoitustilaisuus

6. Toimita perukirja verottajalle

7. Laadi tarpeen mukaan ositus -ja/tai perinnönjakosopimus

Mitä perukirjaan merkitään?

Perukirjaan merkitään seuraavat tiedot. Huomioithan, että sinun ei tarvitse tietää tai kirjata näitä itse, jos juristi laatii perukirjan.

 • perunkirjoituksen aika ja paikka
 • vainajan tiedot (nimi, kotipaikka, henkilötunnus ja kuolinpäivä)
 • kuolinpesän osakkaat (nimet, osoitteet, henkilötunnukset ja sukulaisuussuhde vainajaan)
 • testamentinsaajien tiedot 
 • tiedot testamentista, testamentin tiedoksiannot ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • tiedot avioliitoista
 • tiedot osituksista
 • pesän ilmoittaja (ja hänen valansa)
 • uskotut miehet (ja heidän valansa)
 • vainajan varat ja velat sellaisena, kuin ne kuolinpäivänä olivat
 • tiedot mahdollisesta ennakkoperinnöstä
 • tiedot mahdollisista lahjoista, vakuutuskorvauksista ja saaduista perinnöistä.
 • ilmoitukset perinnöstä luopumisista 
 • lesken lakiin perustuvat ilmoitukset (hallintaoikeus ja tasinkoprivilegi)

Huomioithan, ettei lista ole välttämättä tyhjentävä! Juristi kartoittaa kuolinpesän tilanteen aina tapauskohtaisesti ja tarkasti.

Tilaa Perukirja

Tilaa tästä

Saat kustannusarvion heti - ei sido ostamaan

Haluatko kysyä Perukirjasta?

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.