YT-pöytäkirja

Tilaa juristin laatima YT-pöytäkirja netistä! Lakihelpiltä saat YT-pöytäkirjapohjan jopa kymmenessä minuutissa. Emme ole sopimuskone, vaan meillä jokainen asiakirja laaditaan aina juristin toimesta. Vastaa juristimme kysymyksiin ja saat pohjan YT-pöytäkirjan laatimista varten sähköpostiisi.

Helppoa, nopeaa ja silloin kun sinulle sopii!

Mikä on YT-pöytäkirja?

YT-pöytäkirjalla tarkoitetaan pöytäkirjaa, johon kirjataan YT-neuvottelujen sisältö. YT-pöytäkirjalla on tiettyjä lain vähimmäisvaatimuksia. Työnantaja on velvollinen tekemään pöytäkirjan neuvotteluista pyydettäessä.

Työnantaja on myös velvollinen tekemään pöytäkirjan, vaikka sitä pyydettäisiinkin vasta neuvotteluiden loputtua.

YT-pöytäkirja hinta

200 €

Miksi tehdä YT-pöytäkirja?

Yhteistoimintaneuvottelut eli tutummin YT:t tulee kirjata pyydettäessä pöytäkirjaan. Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirjat, joista käyvät ilmi ainakin neuvottelujen ajankohdat, niihin osallistuneet ja neuvottelujen tulokset tai osallisten eriävät kannanotot.  Kaikki neuvotteluissa läsnä olleet työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, jollei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta sovita yhteistoimintaneuvotteluissa toisin.

Pöytäkirjan sisältö

YT- pöytäkirjan tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • yhteistoimintaneuvottelujen ajankohdat
  • niihin osallistuneet henkilöt
  • neuvottelujen tulos ja osapuolten eriävät kannanotot. Eriävistä kannanotoista tulee ilmetä molempien osapuolten kannat.

Lain vähimmäisvaatimukset täyttävä pöytäkirja on sisällöltään niukahko, ns. päätöspöytäkirja. Ns. keskustelupöytäkirja on kuitenkin neuvotteluihin osallistuvien henkilöstöryhmien edustajien kannalta parempi, sillä sen merkintöihin on parempi tukeutua jälkeenpäin.

Allekirjoittaminen

Yt-pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksessa läsnä olleet. Kokouksessa mukana olleet asiantuntijat eivät kuitenkaan allekirjoita pöytäkirjaa. Mikäli neuvotteluissa on paljon osallistujia neuvotteluosapuolet voivat sopia, että pöytäkirjan tarkastaa ja varmentaa vain osa neuvottelijoista.

Luonnollisesti mikäli pöytäkirja ei vastaa neuvotteluissa sovittua sitä ei pidä allekirjoittaa, vaan työnantajan tulee korjata se. Jos vain  työnantaja on  allekirjoittanut pöytäkirjan, niin sitä ei voida pitää lain tarkoittamana pöytäkirjaa, vaan työnantajan kirjallisena selostuksena neuvotteluiden sisällöstä.

YT-pöytäkirjapohja netistä

Lakihelpiltä saat YT-pöytäkirjan etänä ilman ajanvarausta. Palvelussamme vastaat ensin juristin kysymyksiin, jonka jälkeen juristi laatii YT-pöytäkirjapohjan ja lähettää sen sinulle sähköpostiin. Mikäli asiassa herää epäjohdonmukaisuuksia tai olet esittänyt juristillemme kysymyksiä, hän kontaktoi sinut ennen selvityksen lähettämistä. Saamasi YT-pöytäkirjapohja on heti valmis käytettäväksi.

Helppoa ja nopeaa!

Muuta ajankohtaista

Edunvalvonta­valtuutuksen UKK

Lue usein kysytyt kysymykset edunvalvontavaltuutuksesta tästä!

Avoehto yhteiselon päättymisen turvana

Mikä on sopimus avoeron varalta eli avioehto? Lue tästä, me kerromme kaiken tarpeellisen!

Varaudu avioeroon ositussopimuksella

Mikä on sopimus avioeron varalta eli ositussopimus? Me kerromme ja kerromme siitä kaiken tarvittavan!

Usein kysytyt kysymykset

YT-neuvotteluissa työnantaja sekä työntekijä voivat päättää työsuhteen yhteisellä sopimuksella.

Työsuhteen päättämissopimuksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen rinnastuu työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Tällöin työsuhteen päättämissopimuksesta aiheutuu lähtökohtaisesti kolmen kuukauden karenssi.

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.