Mikä on yrittäjän testamentti?

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Miksi yrittäjän kannattaa tehdä testamentti?
 • Mitä yrittäjän tulee huomioida testamentissaan?
 • Miksi testamentti juristin kanssa?

Mikä on yrittäjän testamentti?

Yrittäjille testamentin laatiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se antaa mahdollisuuden määrätä omasta omaisuudestaan ja yritystoiminnastaan kuolemansa jälkeen. Testamentti on oikeudellinen asiakirja, jonka avulla yrittäjä voi vaikuttaa siihen, kenelle hänen omistamansa osakkeet siirtyvät ja miten yritystoimintaa jatketaan hänen poistuttuaan.

Huom! Yrittäjälle myös edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on tärkeää, sillä varmistetaan, ettei yrityksen toiminta keskeydy, vaikka yrittäjälle itselleen sattuisi jotain.

Miksi yrittäjän kannattaa tehdä testamentti?

Yritystoiminnan jatkuvuus 

 • Testamentilla yrittäjä voi varmistaa, että hänen omistamansa osakkeet ja yritystoimintansa siirtyvät haluamallaan tavalla. Tämä auttaa takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja suunnan myös yrittäjän poissa ollessa.

Yrittäjä voi esimerkiksi haluta, että tietty perillinen jatkaa yritystoimintaa oman kuolemansa jälkeen. Testamentti on ainoa asiakirja, jolla tästä voi määrätä.

Perinnönjakoon vaikuttaminen

 • Ilman testamenttia perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti eikä yrittäjä voi vaikuttaa siihen, kenelle osakkeet siirtyvät. Testamentilla voi määrittää tarkasti, kuka perii mitä ja millä ehdoilla.

Yrittäjä ei välttämättä esimerkiksi halua, että hänen yritystoimintaa tulee hoitamaan koko kuolinpesä (eli esimerkiksi useita henkilöitä), sillä tämä voi hankaloittaa sujuvaa ja usein nopeuttakin vaativaa päätöksentekoa. 

On myös tärkeää huomata, että mikäli yrityksen osakkeiden perijä on alaikäinen, hänen sijaansa määrätään yleinen edunvalvoja, ellei testamentissa ole määrätty erikseen henkilöä, joka huolehtii alaikäisen omaisuudesta sen aikaa, että lapsi tulee täysi-ikäiseksi.

Mitä yrittäjän tulee huomioida testamentissaan?

Yleisesti

 • On tärkeää, että testamentti suunnitellaan normaaliin tapaan siten, kuinka omaisuuden halutaan omalla kohdalla jakautuvan. Tässä suunnittelussa huomioidaan lisäksi (ja usein hieman tarkemmin määräyksin) se, kuinka yritystoiminta yhtenä omaisuuseränä jakautuu.


Yritystoiminta

 • Osakeyhtiössä yhtiöjärjestys ja osakassoimukset voivat vaikuttaa osakkeiden jakautumiseen. Tästä syystä ne on tärkeää käydä läpi juristin kanssa testamentin laatimisen yhteydessä. 
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla on taas tärkeää määritellä, miten liiketoiminta jatkuu kuoleman jälkeen (esim. myynti vai toive tietyn henkilön jatkamisesta tehtävässä)

Haluatko laatia yrittäjän testamentin?

Tilaa testamentti tästä

Jopa 5 minuutissa! Vain 200 €!

Haluatko laatia yrittäjän edunvalvontavaltuutuksen?

Miksi testamentti juristin kanssa?

Lainmukaisuus ja selkeys

 • Juristi varmistaa, että testamentti on laillisesti pätevä ja että se on laadittu selkeästi ja yksiselitteisesti, jotta vältetään mahdolliset tulkintaongelmat.

Sopimusten huomioiminen

 • Osakeyhtiön tapauksessa juristi voi auttaa varmistamaan, että testamentti on linjassa yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kanssa, jotta ei synny ristiriitoja.

Yksilöllisten tarpeiden kartoitus

 • Juristi auttaa yrittäjää kartoittamaan yksilölliset tarpeet ja varmistamaan, että testamentti kattaa kaikki olennaiset näkökohdat.

Yhteenveto

Yrittäjän testamentti on välttämätön asiakirja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja omaisuuden siirtämiseksi halutulla tavalla. 

Lakihelppi suosittelee käyttämään aina juristia apuna, jotta voidaan varmistaa testamentin pätevyys ja yrittäjän toiveet.

Lue myös: Mitä lakiasioita yritykseni ja yrittäjä tarvitsee?

Haluatko laatia yrittäjän testamentin?

Tilaa tetamentti tästä

Juristin laatima keskinäinen testamentti vain 200 €

Haluatko kysyä testamentista?

Lue lisää!

Edunvalvontavaltuutuksen valtuutetun tehtävä

Valtuutettuna sinulla on tärkeä tehtävä pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen etunsa mukaisesti.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ja vahvistaminen

Edunvalvontavaltakirja on merkittävä oikeudellinen asiakirja, joka antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi, mikäli et enää itse kykene siihen.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä netissä tai etänä?

Suosittelemme käyttämään edunvalvontavaltuutuksen tekoon juristia! Lakihelpillä palveluun sisältyy aina juristin henkilökohtainen apu.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.