Mikä on tietosuojaseloste?

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Tietosuojaselosteen merkitys
 • Mitä tietosuojaselosteessa tulee kertoa?
 • Miksi yrityksellä kannattaa olla tietosuojaseloste?

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on oleellinen osa yrityksen tietosuojakäytäntöjä ja se liittyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen. Se on dokumentti, jossa kerrotaan, mitä henkilötietoja yritys kerää, miten niitä käsitellään ja kuinka niitä suojataan. Tässä artikkelissa käsitellään tietosuojaselosteen merkitystä ja syitä siihen, miksi yrityksellä pitäisi olla sellainen.

Tietosuojaselosteen merkitys

GDPR:n eli tietosuoja-asetuksen (ja tietosuojalain) mukaan yrityksen täytyy informoida mitä henkilötietoja se kerää, miten se käsittelee niitä ja kuinka se suojaa niitä. Lain mukaan tämä on siis pakollista.

Käytännössä yritykset täyttävät tämän lakisääteisen velvoitteen tietosuojaselosteella. Yleensä tietosuojaseloste laitetaan yrityksen nettisivuille, koska sitä etsitään usein sieltä ensin. Tietosuojaselosteen voi myös laittaa nähtäväksi esim. liiketilaan.

Tietosuojaselosteen laatii yleensä juristi. 

Tietosuojaseloste on myös 

 • väline, jonka avulla yritys osoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tietosuojakäytännöissään. 
 • osa tietosuojaperiaatteiden mukaista aktiivista informointivelvoitetta.

Mitä tietosuojaselosteessa tulee kertoa?

Huomioithan, että juristi kysyy sinulta aina nämä tiedot, eikä sinun tarvitse tietää, mitä ja miten tiedot tietosuojaselosteeseen kirjataan.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: 

 • Selosteessa on mainittava yrityksen nimi ja yhteystiedot, erityisesti jos organisaatiossa on nimetty tietosuojavastaava

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

 • Tietosuojaselosteessa tulee ilmoittaa selkeästi, mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Esimerkkejä voivat olla asiakassuhteen ylläpito, tilausten käsittely tai rekrytointi.

Kerätyt henkilötiedot: 

 • Selosteessa on luetteloitava, mitä henkilötietoja yritys kerää. Tämä voi sisältää nimiä, osoitteita, sähköpostiosoitteita ja muita asiaankuuluvia tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika: 

 • Selosteessa on myös ilmoitettava, kuinka kauan yritys säilyttää kerättyjä henkilötietoja.

Tietojen luovuttaminen: 

 • Selosteessa on kerrottava, jos henkilötietoja jaetaan kolmansien osapuolien kanssa, esimerkiksi alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tietojen siirrot EU:n ulkopuolelle: 

 • Selosteessa on mainittava, siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle vai ei.

Rekisteröityjen oikeudet: 

 • Tietosuojaselosteessa on kerrottava rekisteröityjen oikeudet, kuten oikeus tarkastaa omat tiedot tai oikaista virheelliset tiedot.

Haluatko laatia tietouojaselosteen?

Tilaa tietosuojaseloste tästä

Jopa 5 minuutissa! Vain 200 €!

Haluatko kysyä tietosuojaselosteesta?

Miksi yrityksellä kannattaa olla tietosuojaseloste?

Lakisääteinen vaatimus: 

 • GDPR edellyttää, että organisaatiot informoivat rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on erinomainen väline tämän vaatimuksen täyttämiseksi.

Sakkojen välttäminen:

GDPR:n rikkomisesta voi pahimmilaan saada sakot, jotka voivat olla suuruudeltaan kymmeniä tuhansia, miljoonia tai 4% yrityksen liikevaihdosta.

Luottamuksen rakentaminen: 

 • Kuluttajat ovat  hyvin tietoisia tietosuojaoikeuksistaan ja jos tietosuojaselostetta ei ole, sitä saatetaan kysyä.
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys tietosuojakäytännöissä rakentavat luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. 

Lainmukaisuuden varmistaminen: 

 • Tietosuojaseloste auttaa myös yritystä itsesään varmistamaan, että sen tietosuojakäytännöt ovat lainmukaisia ja noudattavat tietosuojalakeja.

Riskienhallinta: 

 • Tietosuojaseloste auttaa yritystä tunnistamaan ja hallitsemaan tietosuojariskejä.

Yrityksen kannattaa siis huolehtia siitä, että sen tietosuojaseloste on asianmukaisesti laadittu ja päivitetty tarpeen mukaan. Tämä edistää niin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä kuin myös liiketoiminnan jatkuvuutta.

Haluatko laatia tietosuojaselosteen?

Tilaa tietosuojaseloste

Juristin laatima tietosuojaseloste vain 200 €

Haluatko kysyä tietosuojaselosteesta?

Lue lisää!

Perukirja ja pesänilmoittaja

Pesänilmoittaja on henkilö, jolla on paras tietämys kuolinpesän tilanteesta. Usein pesänilmoittajana toimii leski, lapsi tai muu läheinen henkilö.

Mikä on yrittäjän edunvalvontavaltuutus

Yrittäjän kohdalla edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on erityisen tärkeää, sillä se kattaa myös yritystoimintaan liittyvät päätökset.

Miten perukirja laaditaan?

Perukirja on virallinen juridinen asiakirja, joka laaditaan henkilön kuoleman jälkeen. Se sisältää tiedot vainajan perillisistä, omaisuudesta ja veloista. Perukirja toimii veroilmoituksena perintöveron määräämiseksi sekä pohjana perinnönjaolle.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.