Ositussopimus – varmista riidattomampi avioero

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Mitä ositussopimus sisältää
  • Mitä kiinteistä omaisuudesta kannattaa sopia
  • Miten irtaimistosta kannattaa sopia

Ositussopimus

Ositussopimus on sopimus, joka tehdään aviopuolisoiden välillä avioeron varalta. Ositussopimuksen tarkoituksena on määrittää, miten aviopuolisoiden yhteinen omaisuus jaetaan heidän eron yhteydessä. Ositussopimus on siis eräänlainen omaisuudenjakosopimus.

Ositussopimuksessa sovitaan siitä, miten puolisoiden yhteinen omaisuus, kuten kiinteistöt, osakkeet, sijoitukset ja muut varat ja velat, jaetaan avioeron yhteydessä. Sopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että kumpikin puoliso säilyttää omistusoikeutensa tiettyyn omaisuuteen, tai että omaisuus myydään ja myynnistä saatu tuotto jaetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti.

Ositussopimuksen tekeminen ennen avioliittoa tai sen aikana voi auttaa aviopuolisoita välttämään epäselvyyksiä ja riitoja, jos heidän avioliittonsa päättyy avioeroon. Sopimuksen avulla voidaan varmistaa, että omaisuus jaetaan reilulla tavalla ja että molemmat osapuolet saavat oikeudenmukaisen osuuden yhteisestä omaisuudesta.

Lue myös: Vältä riitaisa avioero – tee avioehto

Mitä ositussopimus sisältää?

Ositussopimus sisältää yksityiskohtaisen selvityksen molempien puolisoiden omasta omaisuudesta sekä yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta ja sen jakamisesta. Ositussopimukseen kirjataan myös molempien omat ja henkilökohtaiset velat. Tämän lisäksi ositussopimuksessa suoritetaan osituslaskelma, jossa määritetään, onko toinen velvollinen suorittamaan toiselle tasinkoa vai ei. Lisäksi sopimukseen on tärkeää kirjata avio-oikeuden päättävät lausekkeet.

Sopimukseen on tärkeää laittaa myös nämä tiedot:

  • Osapuolet: Sopimuksessa mainitaan sopimuksen osapuolet, eli henkilöt, joiden välillä ositus suoritetaan
  • Omaisuus: Sopimuksessa tarkennetaan, mikä omaisuus ositukseen kuuluu. Tämä voi sisältää muun muassa kiinteistöjä, ajoneuvoja, pankkitilejä, arvopapereita, sijoituksia ja muita omaisuuseriä. Toisaalta on myös tärkeää mainita, kuuluuko jokin omaisuus osituksen ulkopuolelle (esim testamentti– tai lahjakirjamääräyksen nojalla)
  • Omaisuuden jakaminen: Sopimuksessa sovitaan, kuinka omaisuus jaetaan osapuolten kesken. Jakoperusteena voi olla esimerkiksi omaisuuden arvo, käyttötarve tai muut seikat. Osituksella voidaan verovapaasti myös siirtää omaisuutta toiselta puolisolta toiselle.
  • Velat: Sopimuksessa käsitellään myös mahdolliset yhteiset velat ja niiden jakaminen osapuolten kesken.
  • Allekirjoitukset: Ositussopimus on oikeudellinen asiakirja, joten se vaatii osapuolten allekirjoitukset. Sopimuksessa mainitaan myös päivämäärä, jolloin sopimus on allekirjoitettu.

Tilaa juristin laatima ositussopimus

Tilaa tästä

Vain 200 €

Tarvitseko Osituksen?

Mitä kiinteistä omaisuudesta kannattaa sopia

Tärkeimmät asiat, joista kannattaa sopia kiinteistön osalta ositussopimuksessa, ovat seuraavat:

Kiinteistön omistusosuudet

Jos kiinteistö on omistettu yhteisesti, ositussopimuksessa on sovittava siitä, miten kiinteistö jaetaan. Onko kiinteistö esimerkiksi tarkoitus myydä vai siirretäänkö toisen osuus toiselle?

Kiinteistön käyttö

Osapuolten on sovittava, kuka jatkaa kiinteistön käyttöä ja kuka luopuu siitä. Esimerkiksi, jos kiinteistö on asuinkäytössä, on sovittava, kuka jää asumaan kiinteistöön ja kuka luopuu siitä.

Kiinteistön kustannukset

Kiinteistön ylläpidon ja yhteisten kulujen osalta on sovittava, miten kulut jaetaan, jos kiinteistö jää yhteisomistukseen. Yhdessä asutulta ajalta kulujen jakaminen on myös syytä sopia. Tähän voi kuulua esimerkiksi kiinteistöverot, asumiskulut, remonttikulut ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset.

Mahdolliset vuokrasopimukset

Jos kiinteistöä vuokrataan, ositussopimuksessa on hyvä sopia siitä, miten vuokrasopimus puretaan ja kuka jatkossa vastaa vuokrasopimuksen täyttämisestä.

Kiinteistöön liittyy monia juridisia seikkoja, jotka on huomioitava ositussopimuksessa. Siksi on suositeltavaa, että sopimuksen laadinnassa käytetään asiantuntevaa lakimiestä.

Miten irtaimistosta kannattaa sopia

Irtaimiston eli kodin tavaroiden ja läpikäymisen kannattaa miettiä, mitkä tavarat ovat yhteisiä ja mitkä omia ja sopia niiden jaosta ositussopimuksessa. Irtaimiston jakamisesta voi sopia myös suullisesti eikä kaikkea tavaraa ole pakko eritellä ositussopimukseen.

Tärkeitä asioita, joista irtaimiston osalta kannattaa sopia, ovat esimerkiksi seuraavat:

Yhteisten tavaroiden jako

Yhteisten tavaroiden kuten huonekalujen, astioiden ja kodinkoneiden jako. Yleensä tavarat jaetaan tasan tai sovitaan niiden arvosta, jos toinen osapuoli haluaa esimerkiksi luopua tavaroista.

Oman omaisuuden jako

Jokainen osapuoli saa pitää oman omaisuutensa kuten vaatteet, henkilökohtaiset tavarat ja lahjat.

Kodin remontit ja parannukset

Mikäli toinen osapuoli on tehnyt kodin remontteja tai parannuksia, tulee niistä sopia ja määritellä, kuka vastaa niiden kustannuksista tai onko toinen esimerkiksi velvollinen korvaamaan jotain toiselle.

Elatussopimus

Jos toiselle osapuolelle jää lasten asuminen ja huoltajuus, voidaan sopia, että toinen osapuoli maksaa lapsen elatukseen liittyvät kulut, kuten päivähoitomaksut, harrastuskulut ja terveydenhoitokulut.

Tilaa sopimus avioeron varalle

Haluatko keskustella juristin kanssa?

Avaa LakiChat

Vain 120€

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.